Raport Bieżący nr 16/2021

Zmiana stanu posiadania

Raport Bieżący nr 16/2021

Zarząd NESTMEDIC S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: “Emitent”, “Spółka”) informuje o otrzymaniu zawiadomienia od akcjonariusza Spółki Anny Skotny złożonego w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 Nr 184, poz. 1539 ze zm.).

Pełna treść otrzymanego zawiadomienia umieszczona została w załączniku do niniejszego raportu.

Anna_Skotny_zawiadomienie_202104071575499922

Zaloguj się