Raport Birżący nr 1/2022

Zmiana stanu posiadania NESTMEDIC S.A.

Raport Birżący nr 1/2022
Zarząd NESTMEDIC S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: “Emitent”, “Spółka”_ informuje, że w dniu 24 stycznia 2022 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie od akcjonariusza Deutsche Balaton Aktiengesellschaft złożone w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _Dz.U. 2005 Nr 184, poz. 1539 ze zm._. Załącznik
Zaloguj się