Raport Bieżący nr 6/2022

Zmiana stanu posiadania NESTMEDIC S.A.

Raport Bieżący nr 6/2022
Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”, “Emitent”_ przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 02 marca 2022 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie od ana Wilhelm K. T. Zours w związku z pośrednim nabyciem akcji Emitenta, złożone w trybie art. 69a ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Zaloguj się