Raport Bieżący 8/2022

Zmiana stanu posiadania NESTMEDIC S.A.

Raport Bieżący 8/2022
Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”, “Emitent”_ przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 17 marca 2022 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie od akcjonariusza Krzysztofa Dynowskiego złożone w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Zaloguj się