Raport Bieżący nr 34/2022

Zmiana stanu posiadania NESTMEDIC S.A.

Raport Bieżący nr 34/2022

Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”, “Emitent”_ przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 13 grudnia 2022 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie od akcjonariusza Roberta Wilczyńskiego złożone w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Pełna treść otrzymanego zawiadomienia umieszczona została w załączniku do niniejszego raportu.

 

Zawiadomienie_Robert_Wilczynski

Zaloguj się