Raport Bieżący nr 08/2021

Zmiana stanu posiadania – sprostowanie

Raport Bieżący nr 08/2021

Zarząd NESTMEDIC S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 19 lutego 2021 r. do Spółki wpłynęło sprostowanie zawiadomienia od Leonarto VC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa w likwidacji złożone w trybie art. 69a ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 623).

Pełna treść otrzymanego sprostowania zawiadomienia umieszczona została w załączniku do niniejszego raportu.

 

Zawiadomienie_4_202102190658314498

Zaloguj się