Raport Bieżący nr 04/2020

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego rocznego za 2019 rok i określenie terminu publikacji raportu okresowego kwartalnego za IV kwartał 2019 roku.

Raport Bieżący nr 04/2020

Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje o zmianie terminu publikacji raportu okresowego rocznego za 2019 rok oraz o związanym z tym określeniem terminu publikacji raportu okresowego kwartalnego za IV kwartał 2019 roku.

 Zgodnie z harmonogramem przekazywania raportów okresowych w 2020 roku, opublikowanym raportem bieżącym EBI nr 2/2020 w dniu 30 stycznia 2020 roku, pierwotnie deklarowanym terminem publikacji raportu okresowego rocznego za 2019 rok był termin 20 marca 2020 roku. Zarząd Emitenta informuje, że nowym terminem publikacji raportu okresowego rocznego za 2019 rok będzie dzień 1 czerwca 2020 roku.

Dodatkowo w związku z faktem, że raport roczny Spółki zostanie opublikowany w terminie wyżej wskazanym, Emitent w dniu 14 lutego 2020 roku przekaże do publicznej wiadomości  raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2019 roku.

Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku nie ulegają zmianie.

W związku ze zmianą terminu publikacji raportu rocznego za 2019 rok i określeniem terminu publikacji raportu okresowego za IV kwartał 2019 rok, przekazywanie raportów okresowych w 2020 roku będzie odbywało się w następujących terminach:

  • raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2019 r. – 14 lutego 2020 r.
  • raport okresowy kwartalny za I kwartał 2020 r. – 15 maja 2020 r.
  • raport okresowy kwartalny za II kwartał 2020 r. – 14 sierpnia 2020 r.
  • raport okresowy kwartalny za III kwartał 2020 r. – 13 listopada 2020 r.
  • raport okresowy roczny za 2019 r. – 1 czerwca 2020 r.

Podstawa prawna:
6 ust. 14.2. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Zaloguj się