Raport bieżący nr 16/2017

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

Raport bieżący nr 16/2017
Zarząd NESTMEDIC S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2017 roku na dzień 7 listopada 2017 roku. Pierwotna data publikacji tego raportu była ustalona na dzień 14 listopada 2017 roku, zgodnie z informacją przekazaną raportem bieżącym nr 11/2017 z dnia 24 lipca 2017 roku. Podstawa prawna: 6 ust.14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
Zaloguj się