Raport Bieżący nr 12/2020

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 rok

Raport Bieżący nr 12/2020
Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje o podjęciu decyzji w przedmiocie zmiany terminu publikacji raportu rocznego za rok 2019 („Raport roczny”). Powodem zmiany terminu publikacji Raportu rocznego są utrudnienia w pracy biegłego rewidenta spowodowane aktualną sytuacją związaną z ogłoszonym w Polsce stanem epidemii COVID – 19.

Zgodnie z informacją przekazaną przez Emitenta w raporcie bieżącym EBI nr 4/2020, termin publikacji Raportu rocznego wyznaczony był poprzednio na 1 czerwca 2020 roku. Emitent ustala nowy termin publikacji Raportu rocznego za 2019 rok na dzień 05.07.2020 roku.

Zarząd Emitenta informuje jednocześnie, iż pozostałe terminy publikacji raportów okresowych wskazane w treści raportów bieżących EBI nr 2/2020 i 4/2020 pozostają bez zmian. O ewentualnych zmianach w powyższym zakresie Zarząd Emitenta poinformuje w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:

§6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

 

  • Jacek Gnich – Prezes Zarządu
  • Patrycja Wizińska-Socha – Członek Zarządu
Zaloguj się