Raport Bieżący nr 5/2023

Zmiana terminu publikacji raportu za IV kwartał 2022 r.

Raport Bieżący nr 5/2023

Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że wyznaczył nowy termin publikacji raportu okresowego za IV kwartał 2022 r. na dzień 14 lutego 2023 r.
Zgodnie z harmonogramem przekazywania raportów okresowych w 2023 roku, opublikowanym raportem bieżącym EBI nr 1/2023 w dniu 23 stycznia 2023 r. („Harmonogram”) pierwotnie deklarowanym terminem publikacji raportu za IV kwartał 2022 r. był dzień 13 lutego 2023 r.
Pozostałe daty publikacji raportów okresowych wskazane w Harmonogramie pozostają bez zmian.
Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

 

Jacek Gnich – Prezes Zarządu

Izabela Robaczewska – Prokurent

Zaloguj się