Raport Bieżący nr 21/2018

Zmiana w składzie Rady Nadzorczej Emitenta

Raport Bieżący nr 21/2018
Zarząd NESTMEDIC S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, że w dniu 21 sierpnia 2018 roku do Spółki wpłynęła rezygnacja członka Rady Nadzorczej Pana Bartłomieja Godlewskiego, ze skutkiem na dzień 17 września 2018 roku. Przyczyną rezygnacji są względy osobiste. Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Zaloguj się