Raport Bieżący nr 17/2018

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta.

Raport Bieżący nr 17/2018
Zarząd NESTMEDIC S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, że w dniu 28 czerwca 2018 r. do Spółki wpłynęła rezygnacja członka Rady Nadzorczej Pana Kamila Cisło. Jednocześnie Walne Zgromadzenie powołało w skład Rady Nadzorczej Pana Kamila Gorzelnika. Pan Kamil Gorzelnik został powołany w skład Rady Nadzorczej do końca obecnie trwającej kadencji wspólnej, która zakończy się w dniu 28 lutego 2020 r. W załączeniu informacje dotyczące Pana Kamila Gorzelnika. Podstawa prawna: 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Zaloguj się