Raport Bieżący nr 19/2021

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NESTMEDIC S.A. na dzień 18 sierpnia 2021 r.

Raport Bieżący nr 19/2021

Zarząd Emitenta NESTMEDIC S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 18 sierpnia 2021 roku, na godzinę 11:00 w Warszawie (01-656) w siedzibie Emitenta, przy ul. Gwiaździstej 15A lokal 410.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika wraz z formularzami głosowania przez pełnomocnika oraz wzorami wniosków związanych z wykonywaniem poszczególnych uprawnień przez akcjonariuszy.

Załączniki:

1. OGŁOSZENIE Zarządu_18082021

2. WZA sierpień – uchwały_18082021

3. Formularz-pelnomocnictwa-do-udzialu-w-ZWZA

4. Wniosek-o-umieszczenie-sprawy-w-porzadku-obrad-dla-osoby-fizycznej

5. Wniosek-o-umieszczenie-sprawy-w-porzadku-obrad-dla-osoby-innej-niz-fizyczna

6. Formularz-pozwalajacy-na-wykonanie-prawa-glosu-dla-osoby-fizycznej

7. Formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu dla osoby innej niż fiz

8. Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad dla osoby fizycznej

9. Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad dla osoby innej niż fizyczna

Zaloguj się