Raport Bieżący nr 26/2021

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nestmedic S.A. na dzień 25 listopada 2021 r.

Raport Bieżący nr 26/2021
Zarząd Emitenta Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień na 25 listopada 2021 roku, na godzinę 11.00 w Warszawie (01-656), przy ul. Gwiaździstej 15 A lokal 410 („NWZ”),

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika wraz z formularzami głosowania przez pełnomocni-ka oraz wzorami wniosków związanych z wykonywaniem poszczególnych uprawnień przez akcjonariuszy.

Załączniki:
1/ Ogłoszenie o zwołaniu NWZ
2/ Projekty uchwał na NWZ
3/ Formularz pełnomocnictwa do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
4/ Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad dla osoby fizycznej
5/ Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad dla osoby innej niż fizyczna
6/ Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu dla osoby fizycznej
7/ Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu zwołanym dla osoby innej niż fizyczna
8/ Formularz zgłoszenia projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad dla osoby fizycznej
9/ Formularz zgłoszenia projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad dla osoby innej niż fizyczna.
10/ Informacja o liczbie akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1, pkt 2 i pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

  • Jacek Gnich – Prezes Zarządu
  • Krzysztof Andrijew – Członek Zarządu

Załączniki:

1.-ogloszenie-zarzadu-20211029

2.-wza-listopad-uchwaly-

3.-formularz-pelnomocnictwa-do-udzialu-w-zwza

4.-wniosek-o-umieszczenie-sprawy-w-porzadku-obrad-dla-osoby-fizycznej

5.-wniosek-o-umieszczenie-sprawy-w-porzadku-obrad-dla-osoby-innej-niz-fizyczna

6.-formularz-pozwalajacy-na-wykonanie-prawa-glosu-dla-osoby-fizycznej-rb-20211028

7.-formularz-pozwalajacy-na-wykonanie-prawa-glosu-dla-osoby-innej-niz-fiz-20211028

8.-zgloszenie-projektu-uchwaly-dotyczacej-sprawy-wprowadzonej-do-porzadku-obrad-dla-osoby-fizycznej

9.-zgl.-projektu-uchw.-dotyczacej-sprawy-wprowadzonej-do-porzadku-obrad-dla-osoby-innej-niz-fizyczna

10.-informacja-o-liczbie-akcji-

Zaloguj się