Raport Bieżący nr 03/2020

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NESTMEDIC S.A. na dzień 27 lutego 2020 r.

Raport Bieżący nr 03/2020

Zarząd Emitenta NESTMEDIC S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 27 lutego 2020 roku, na godzinę 11:00 we Wrocławiu (50-428) w siedzibie Emitenta, przy ul. Krakowskiej 141-155.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  2. Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
  3. Formularz pełnomocnictwa do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

 

Podstawa prawna:
4 ust. 2 pkt 1, pkt 2 i pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Zaloguj się