Raport Bieżący 27/2020

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NESTMEDIC S.A. na dzień 17 września 2020 r. NESTMEDIC S.A.

Raport Bieżący 27/2020
Zarząd Emitenta NESTMEDIC S.A. z siedzibą we Wrocławiu “Emitent” niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień na 17 września 2020 roku, na godzinę 10:00 w Warszawie, przy ul. Gwiaździstej 15 A lokal 410 “ZWZ”, W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika wraz z formularzami głosowania przez pełnomocni-ka oraz wzorami wniosków związanych z wykonywaniem poszczególnych uprawnień przez akcjonariuszy. Załączniki: 1/Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 2/Projekty uchwał na ZWZ 3/Formularz pełnomocnictwa do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 4/Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad dla osoby fizycznej 5/Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad dla osoby innej niż fizyczna 6/Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu dla osoby fizycznej 7/Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu zwołanym dla osoby innej niż fizyczna 8/Formularz zgłoszenia projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad dla osoby fizycznej 9/Formularz zgłoszenia projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad dla osoby innej niż fizyczna
Zaloguj się