Raport Bieżący nr 15/2019

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NESTMEDIC S.A. na dzień 28 czerwca 2019 r.

Raport Bieżący nr 15/2019

Zarząd Emitenta NESTMEDIC S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 28 czerwca 2019 roku, na godzinę 10:00 we Wrocławiu (50-428) w siedzibie Emitenta, przy ul. Krakowskiej 141-155.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
  2. Projekty uchwał na ZWZ
  3. Formularz pełnomocnictwa do udziału w Walnym Zgromadzeniu
  4. Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad dla osoby fizycznej
  5. Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad dla osoby innej niż fizyczna
  6. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu dla osoby fizycznej
  7. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu zwołanym dla osoby innej niż fizyczna
  8. Formularz zgłoszenia projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad dla osoby fizycznej
  9. Formularz zgłoszenia projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad dla osoby innej niż fizyczna.

Podstawa prawna:
4 ust. 2 pkt.1, pkt.2 i pkt.3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Zaloguj się