Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 30.06.2021

Zarząd Emitenta Nestmedic S.A. z siedzibą we Warszawie (“Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień na 30 czerwca 2021 roku, na godzinę 11:00 w Warszawie, przy ul. Gwiaździstej 15 A lokal 410 (“ZWZ”),

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika wraz z formularzami głosowania przez pełnomocnika oraz wzorami wniosków związanych z wykonywaniem poszczególnych uprawnień przez akcjonariuszy.

Załączniki:
1/Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
2/Projekty uchwał na ZWZ
3/Formularz pełnomocnictwa do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
4/Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad dla osoby fizycznej
5/Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad dla osoby innej niż fizyczna
6/Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu dla osoby fizycznej
7/Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu zwołanym dla osoby innej niż fizyczna
8/Formularz zgłoszenia projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad dla osoby fizycznej
9/Formularz zgłoszenia projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad dla osoby innej niż fizyczna.

Zaloguj się