Raport Bieżący nr 16/2021

Życiorys Członka Rady Nadzorczej Emitenta

Raport Bieżący nr 16/2021
Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) w nawiązaniu do raportu EBI nr 15/2021 o powołaniu w skład Rady Nadzorczej Pani Marzeny Mazurek, Zarząd Emitenta w załączeniu przedkłada życiorys zawodowy nowego członka Rady Nadzorczej, wymagany zgodnie z par. 10 pkt 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 

  • Jacek Gnich – Prezes Zarządu
  • Krzysztof Andrijew – Członek Zarządu
Zaloguj się