Raport bieżący nr 27/2020

Życiorys zawodowy dr Krzysztofa Andrijewa nowo powołanego Wiceprezesa Zarządu Emitenta

Raport bieżący nr 27/2020
Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 26/2020, niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości życiorys dr Krzysztofa Andrijewa, wymagany zgodnie z § 10 pkt. 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że dr Krzysztof Andrijew, na mocy uchwały Rady Nadzorczej nr 4/08/2020, został powołany do zarządu Emitenta na kolejną kadencję t.j. od dnia 17 września 2020 r., i będzie pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 

  • Jacek Gnich – Prezes Zarządu
  • Patrycja Wizińska-Socha – Członek Zarządu

124589-zyciorys-ka-wg-szablonu

Zaloguj się