Raport Bieżący nr 29/2020

Życiorysy zawodowe nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej Emitenta

Raport Bieżący nr 29/2020
Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 28/2020, niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości życiorysy zawodowe nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej Emitenta, wymagane zgodnie z § 10 pkt. 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. W załączeniu życiorysy: Pani Magdaleny Baron, Pani Beaty Turlejskiej, Pana Armin Burckhardt, Pana Kamila Gorzelnika, Pana Mariusza Poławskiego i Pana Karola Hopa.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 

  • Jacek Gnich – Prezes Zarządu
  • Krzysztof Andrijew – Członek Zarządu

125021-zyciorys-magdalena-baron

125022-zyciorys-beata-turlejska

125023-115080-armin-burckhardt-cv

125024-zyciorys-kamil-gorzelnik

125025-zyciorys-mp-kwlaw

125026-zyciorys-karol-hop

Zaloguj się