EBI

Przejdź do rocznika: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Raporty za rok: 2024

Numer raportu Tytuł Data publikacji
11/2024 Zwołanie ZWZA na dzień 27 czerwca 2024 roku. 2024-05-31
10/2024 Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2023 Nestmedic Spółka Akcyjna 2024-05-29
8/2024 Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2024 Nestmedic Spółka Akcyjna 2024-05-10
2/2024 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku 2024-01-11
1/2024 Zmiana wysokości kapitału zakładowego 2024-01-05

Raporty za rok: 2023

Numer raportu Tytuł Data publikacji
26/2023 Uchwały podjęte przez NWZA w dniu 21 grudnia 2023 roku 2023-12-22
25/2023 Zwołanie NWZA na dzień 21 grudnia 2023roku 2023-11-04
24/2023 Zawarcie aneksu do umowy z Autoryzowanym Doradcą 2023-11-20
23/2023 Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2023 Nestmedic Spółka Akcyjna 2023-11-10
22/2023 Realizacja praw z obligacji zamiennych serii A i objęcie akcji serii G 2023-11-09
21/2023 Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą w zakresie wprowadzenia akcji serii N oraz akcji serii O do obrotu na rynku NewConnect 2023-11-06
20/2023 Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2023 2023-08-11
19/2023 Powołanie Członka Rady Nadzorczej Nestmedic Spółka Akcyjna 2023-06-28
18/2023 Uchwały podjęte przez ZWZA w dniu 28 czerwca 2023 roku wraz z informacją o uchwałach niepodjętych oraz zgłoszonych sprzeciwach Nestmedic Spółka Akcyjna 2023-06-28
17/2023 Rejestracja przez Sąd zmiany statutu Emitenta Nestmedic Spółka Akcyjna 2023-06-28
16/2023 Korekta raportu bieżącego EBI nr 15/2023 Nestmedic Spółka Akcyjna 2023-06-20
15/2023 Wniosek o rozszerzenie porządku obrad ZWZ zwołanego na dzień 28 czerwca 2023 r. Nestmedic Spółka Akcyjna 2023-06-06
14/2023 Zwołanie ZWZA na dzień 28 czerwca 2023 roku Nestmedic Spółka Akcyjna 2023-06-01
13/2023 Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2022 Nestmedic Spółka Akcyjna Nestmedic Spółka Akcyjna 2023-05-31
12/2023 Zmiana terminu publikacji raportu za rok 2022 2023-05-25
11/2023 Podsumowanie subskrypcji akcji serii O 2023-05-12
10/2023 Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny na I kwartał 2023 2023-05-12
9/2023 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Nestmedic S.A. 2023-04-05
8/2023 Powołanie Wiceprezesa Zarządu Nestmedic S.A. 2023-04-05
7/2023 Realizacja praw z warrantów subskrypcyjnych serii C i objęcie akcji serii N oraz zmiana wysokości kapitału zakładowego 2023-04-03
6/2023 Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny na IV kwartał 2022 2023-02-14
5/2023 Zmiana terminu publikacji raportu za IV kwartał 2022 r. 2023-02-10
4/2023 Delegowanie Członka Rady Nadzorczej Spółki do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu Nestmedic S.A. 2023-02-09
3/2023 Odwołanie Wiceprezesa Zarządu Nestmedic S.A. 2023-02-09
2/2023 Uchwały podjęte przez NWZA w dniu 23 stycznia 2023 roku 2023-01-23
1/2023 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku 2023-01-23

Raporty za rok: 2022

Numer raportu Tytuł Data publikacji
23/2022 Zwołanie NWZA na dzień 23 stycznia 2023 roku 2022-12-22
22/2022 Uchwały podjęte przez NWZA w dniu 25 listopada 2022 roku 2022-11-25
21/2022 Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny na III kwartał 2022 2022-11-14
20/2022 Zwołanie NWZA na dzień 25 listopada 2022 roku 2022-10-28
19/2022 Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny na II kwartał 2022 2022-08-16
18/2022 Rejestracja przez Sąd zmian statutu Emitenta 2022-07-27
17/2022 Powołanie Członka Rady Nadzorczej 2022-06-28
16/2022 Powołanie Członka Rady Nadzorczej 2022-06-28
15/2022 Uchwały podjęte przez ZWZA w dniu 28 czerwca 2022 roku 2022-06-28
14/2022 Rejestracja przez Sąd zmian statutu Emitenta 2022-06-28
13/2022 Korekta raportu 12/2022 Zwołanie ZWZA na dzień 28 czerwca 2022 roku Nestmedic Spółka Akcyjna 2022-06-01
12/2022 Zwołanie ZWZA na dzień 28 czerwca 2022 roku Nestmedic Spółka Akcyjna 2022-06-01
11/2022 Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny na I kwartał 2022 2022-05-16
10/2022 Rejestracja przez Sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego Emitenta Nestmedic S.A. 2022-04-28
9/2022 Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2021 2022-03-21
8/2022 Dookreślenie kapitału zakładowego i ustalenie tekstu jednolitego statutu Nestmedic S.A. 2022-03-14
7/2022 Rejestracja przez Sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego Emitenta Nestmedic S.A. 2022-02-25
6/2022 Zakończenie subskrypcji akcji serii M Nestmedic S.A. 2022-02-24
5/2022 Raporty Spółek ESPI/EBI Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą w zakresie wprowadzenia akcji serii I oraz K do obrotu w ASO na rynku NewConnect oraz w zakresie bieżącego współdziałań Nestmedic Spółka Akcyjna 2022-02-16
4/2022 Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy Nestmedic Spółka Akcyjna 2022-02-11
3/2022 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2022 roku Nestmedic Spółka Akcyjna 2021-01-28
2/2022 Rejestracja przez Sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego Emitenta Nestmedic Spółka Akcyjna 2022-01-17
1/2022 Zmiana adresu Emitenta Nestmedic Spółka Akcyjna 2022-01-05

Raporty za rok: 2021

Numer raportu Tytuł Data publikacji
31/2021 Objęcie akcji serii I Emitenta w wyniku wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych serii B Nestmedic Spółka Akcyjna 2021-12-16
30/2021 Objęcie akcji serii I Emitenta w wyniku wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych serii B Nestmedic Spółka Akcyjna 2021-12-15
29/2021 Informacja o podpisaniu przez Emitenta z firmą audytorską umowy o badanie jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Emitenta Nestmedic Spółka Akcyjn 2021-12-08
28/2021 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Nestmedic S.A., które odbyło się w dniu 25 listopada 2021 roku 2021-11-26
27/2021 Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy za III kwartał 2021 roku 2021-11-12
26/2021 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nestmedic S.A. na dzień 25 listopada 2021 r. 2021-10-29
25/2021 Zawarcie umowy o wprowadzenie akcji serii J Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu 2021-10-25
24/2021 Zakończenie subskrypcji akcji serii L 2021-10-21
23/2021 Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect 2021-10-21
22/2021 Zakończenie subskrypcji akcji serii K 2021-10-21
21/2021 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Nestmedic S.A., które odbyło się w dniu 18 sierpnia 2021 roku 2021-08-18
20/2021 Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy za II kwartał 2021 roku 2021-08-13
19/2021 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NESTMEDIC S.A. na dzień 18 sierpnia 2021 r. 2021-07-21
18/2021 Uzupełnienie raportu o życiorysie Członka Rady Nadzorczej Emitenta 2021-07-01
17/2021 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nestmedic S.A., które odbyło się w dniu 30 czerwca 2021 roku 2021-07-01
16/2021 Życiorys Członka Rady Nadzorczej Emitenta 2021-07-01
15/2021 Powołanie Członka Rady Nadzorczej Emitenta 2021-06-30
14/2021 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Emitenta 2021-06-29
13/2021 Otrzymanie wniosku akcjonariusza o umieszczenie spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 2021-06-09
12/2021 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nestmedic S.A. na dzień 30 czerwca 2021 r. 2021-06-02
11/2021 Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2020 2021-05-31
10/2021 Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 2021-05-30
9/2021 Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 rok 2021-05-30
08/2021 Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy za I kwartał 2021 roku 2021-05-14
7/2021 Rejestracja przez Sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego Emitenta 2021-03-31
06/2021 Zakończenie subskrypcji akcji serii J 2021-03-15
05/2021 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Emitenta 2021-02-23
04/2021 Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy za IV kwartał 2020 roku 2021-02-12
03/2021 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 roku 2021-01-29
02/2021 Zarejestrowanie przez Sąd zmian w Statucie Spółki oraz zmiana siedziby i adresu Emitenta 2021-01-29
01/2021 Piąte wezwanie Nestmedic Spółka Akcyjna do złożenia dokumentów akcji i dokumentów warrantów subskrypcyjnych Spółki celem ich dematerializacji 2021-01-28

Raporty za rok: 2020

Numer raportu Tytuł Data publikacji
36/2020 Czwarte wezwanie Nestmedic Spółka Akcyjna do złożenia dokumentów akcji i dokumentów warrantów subskrypcyjnych Spółki celem ich dematerializacji 2020-12-28
35/2020 Trzecie wezwanie Nestmedic Spółka Akcyjna do złożenia dokumentów akcji i dokumentów warrantów subskrypcyjnych Spółki celem ich dematerializacji 2020-11-30
32/2020 Drugie wezwanie Nestmedic Spółka Akcyjna do złożenia dokumentów akcji i dokumentów warrantów subskrypcyjnych Spółki celem ich dematerializacji 2020-10-27
31/2020 Pierwsze wezwanie Nestmedic Spółka Akcyjna do złożenia dokumentów akcji i dokumentów warrantów subskrypcyjnych Spółki celem ich dematerializacji 2020-09-30
30/2020 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 17 września 2020 roku 2020-09-18
29/2020 Życiorysy zawodowe nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej Emitenta 2020-09-18
28/2020 Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję 2020-09-17
27/2020 Życiorys zawodowy dr Krzysztofa Andrijewa nowo powołanego Wiceprezesa Zarządu Emitenta 2020-08-28
26/2020 Powołanie członków Zarządu 2020-08-27
25/2020 Uzupełnienie raportu rocznego za 2019 r. o opinię Rady Nadzorczej odnoszącą się do odmowy wyrażenia opinii przez firmę audytorską 2020-08-27
24/2020 Żądanie akcjonariusza Spółki wprowadzenia do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia uchwał dotyczących powołania członków Rady Nadzorczej 2020-08-26
23/2020 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NESTMEDIC S.A. na dzień 17 września 2020 r 2020-08-21
18/2020 Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 2020-07-31
17/2020 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 rok 2020-07-31
16/2020 Zmiana adresu 2020-07-15
15/2020 Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 2020-07-02
14/2020 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 rok 2020-07-02
13/2020 Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 2020-05-28
12/2020 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 rok 2020-05-28
10/2020 Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnec 2020-05-13
9/2020 Wydanie akcji serii H Emitenta w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta 2020-05-13
34/2020 Uzupełnienie raportu EBI nr 33/2020 – skonsolidowany oraz jednostkowy raport za III kwartał 2020 roku 2020-11-13
22/2020 Korekta jednostkowego raportu rocznego Emitenta za rok 2019 oraz skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2019 2020-08-14
20/2020 Uzupełnienie raportu rocznego za 2019 rok 2020-08-03
19/2020 Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2019 2020-08-03
33/2020 Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy za III kwartał 2020 roku 2020-11-13
21/2020 Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy za II kwartał 2020 roku 2020-08-14
11/2020 Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy za I kwartał 2020 roku 2020-05-15
08/2020 Objęcie akcji serii H Emitenta w wyniku wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych serii A 2020-03-24 12:22:35
07/2020 Informacja o podpisaniu przez Emitenta z firmą audytorską umowy o badanie jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Emitenta 2020-03-12 16:43:39
06/2020 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 27 lutego 2020 roku 2020-02-27 17:48:29
05/2020 Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy za IV kwartał 2019 roku 2020-02-14
04/2020 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego rocznego za 2019 rok i określenie terminu publikacji raportu okresowego kwartalnego za IV kwartał 2019 roku. 2020-02-07 17:24:18
03/2020 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NESTMEDIC S.A. na dzień 27 lutego 2020 r. 2020-01-31 19:29:48
02/2020 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 roku. 2020-01-30 15:12:41
01/2020 Raport miesięczny za grudzień 2019 r. 2020-01-14 14:49:43

Raporty za rok: 2019

Numer raportu Tytuł Data publikacji
37/2019 Informacja o rezygnacji z publikacji raportów miesięcznych. 2019-12-24 11:13:00
36/2019 Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect. 2019-12-16 17:48:33
35/2019 Raport miesięczny za listopad 2019 r. 2019-12-16 17:42:58
34/2019 Powołanie nowych członków Zarządu Emitenta. 2019-11-29 15:20:47
33/2019 Rezygnacja Prezesa Zarządu Emitenta. 2019-11-29 15:19:09
32/2019 Rezygnacja Członka Zarządu Emitenta. 2019-11-29 15:17:24
31/2019 Raport okresowy za III kwartał 2019 roku. 2019-11-14 17:32:10
30/2019 Raport miesięczny Nestmedic S.A. za październik 2019 r. 2019-11-14 17:25:23
29/2019 Raport miesięczny Nestmedic S.A. za wrzesień 2019 r. 2019-10-14 17:11:12
28/2019 Zawarcie aneksu nr 2 do umowy o wprowadzenie akcji serii C Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu (rynek NewConnect) 2019-09-30 15:42:44
27/2019 Zakończenie subskrypcji obligacji serii A zamiennych na akcje serii G 2019-09-20 21:40:03
26/2019 Przyjęcie warunków emisji obligacji serii A zamiennych na akcje serii G 2019-09-17 15:55:06
25/2019 Raport miesięczny Nestmedic S.A. za sierpień 2019 r. 2019-09-13 17:40:37
24/2019 Rejestracja przez Sąd zmian Statutu Emitenta 2019-09-11 10:36:22
23/2019 Raport okresowy za II kwartał 2019 roku. 2019-08-14
22/2019 Raport miesięczny Nestmedic S.A. za lipiec 2019 r. 2019-08-14 15:12:08
21/2019 Powołanie Członków Rady Nadzorczej 2019-07-15 16:08:50
20/2019 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Nestmedic S.A. w dniu 15 lipca 2019 r. wznowionym po przerwie 2019-07-15 16:03:27
19/2019 Rezygnacje z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej 2019-07-15 15:42:29
18/2019 Raport miesięczny Nestmedic S.A. za czerwiec 2019 r. 2019-07-12 20:23:30
17/2019 Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nestmedic S.A. oraz treść uchwał powziętych przez ZWZ do czasu ogłoszenia przerwy. 2019-06-28 15:27:34
16/2019 Raport miesięczny Nestmedic S.A. za maj 2019 r. 2019-06-14 17:52:30
15/2019 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NESTMEDIC S.A. na dzień 28 czerwca 2019 r. 2019-05-31 19:40:06
14/2019 Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny za okres 01.01.2019 – 31.03.2019 roku. 2019-05-15
13/2019 Raport miesięczny Nestmedic S.A. za kwiecień 2019 r. 2019-05-14 17:28:56
12/2019 Zawarcie aneksu do umowy o wprowadzenie akcji serii C Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu (rynek NewConnect). 2019-04-30 11:14:20
11/2019 Rejestracja przez Sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego Emitenta. 2019-04-23 09:57:41
10/2019 Raport miesięczny Nestmedic S.A. za marzec 2019 r. 2019-04-13 09:24:11
09/2019 Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2018 2019-03-20 22:01:56
08/2019 Zakończenie subskrypcji akcji serii E oraz dokonanie ich przydziału 2019-03-18 17:37:27
07/2019 Raport miesięczny Nestmedic S.A. za luty 2019 r. 2019-03-14 15:48:18
06/2019 Podjęcie przez Zarząd Emitenta uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w granicach kapitału docelowego. 2019-03-07 18:20:44
05/2019 Raport miesięczny Nestmedic S.A. za styczeń 2019 r. 2019-02-14 17:56:54
04/2019 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2019 roku. 2019-01-28 18:40:42
03/2019 Raport miesięczny Nestmedic S.A. za grudzień 2018 r. 2019-01-14 12:35:34
02/2019 Rejestracja przez Sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego Emitenta 2019-01-07 12:22:33
01/2019 Zawarcie umowy o wprowadzenie akcji serii C Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu (rynek NewConnect) 2019-01-03 14:27:31

Raporty za rok: 2018

Numer raportu Tytuł Data publikacji
41/2018 Raport miesięczny Nestmedic S.A. za listopad 2018 r. 2018-12-14 22:35:27
40/2018 Zakończenie subskrypcji akcji serii D oraz dokonanie ich przydziału 2018-12-07 16:25:02
39/2018 Podjęcie przez Zarząd Emitenta uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w granicach kapitału docelowego. 2018-12-06 20:49:05
38/2018 Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny za okres 01.07.2018 – 30.09.2018 roku. 2018-11-13 17:29:56
37/2018 Raport miesięczny Nestmedic S.A. za październik 2018 r. 2018-11-13 17:21:09
36/2018 Rejestracja przez Sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego Emitenta 2018-11-09 15:45:45
35/2018 Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect 2018-11-09 15:38:48
34/2018 Zakończenie subskrypcji akcji serii C oraz dokonanie ich przydziału 2018-11-09 15:35:05
33/2018 Raport miesięczny Nestmedic S.A. za wrzesień 2018 r. 2018-10-12 12:29:00
32/2018 Rezygnacja członka Zarządu Emitenta. 2018-10-11 14:32:39
31/2018 Zawarcie umowy o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy. 2018-09-28 17:09:19
30/2018 Rozwiązanie umowy z Autoryzowanym Doradcą za porozumieniem stron. 2018-09-28 17:06:21
29/2018 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ Spółki. 2018-09-19 15:28:19
28/2018 Powołanie członków Rady Nadzorczej Emitenta. 2018-09-19 15:25:21
27/2018 Uchwały podjęte na NWZ Spółki. 2018-09-19 15:20:30
26/2018 Kandydatury na członków Rady Nadzorczej Emitenta. 2018-09-18 08:47:16
25/2018 Raport miesięczny Nestmedic S.A. za sierpień 2018 r. 2018-09-14 12:23:03
24/2018 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Emitenta. 2018-09-10 14:03:22
23/2018 Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz o zmianie Statutu. 2018-08-30 12:16:16
22/2018 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2018-08-23 13:49:17
21/2018 Zmiana w składzie Rady Nadzorczej Emitenta 2018-08-21 12:29:58
20/2018 Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny za okres 01.04.2018 – 30.06.2018 roku. 2018-08-13 00:32:01
19/2018 Raport miesięczny Nestmedic S.A. za lipiec 2018 r. 2018-08-13 00:11:25
18/2018 Raport miesięczny Nestmedic S.A. za czerwiec 2018 r. 2018-07-14 15:39:00
17/2018 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta. 2018-06-28 20:43:35
16/2018 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA Spółki. 2018-06-28 20:33:42
15/2018 Uchwały podjęte na ZWZ Spółki. 2018-06-28 20:24:20
14/2018 Raport miesięczny Nestmedic S.A. za maj 2018 r. 2018-06-14 14:11:20
13/2018 Zgłoszenie żądania zmian w porządku obrad na wniosek akcjonariusza 2018-06-08 14:01:55
12/2018 Korekta omyłki pisarskiej 2018-06-07 06:58:07
11/2018 Powołanie członka Zarządu Emitenta 2018-06-06 18:29:37
10/2018 Ogłoszenie o Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 2018-05-25 16:44:48
9/2018 Korekta raportu 8/2018 2018-05-14 20:34:20
8/2018 Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny za okres 01.07.2017 – 30.09.2017 roku. 2018-05-14 20:19:46
7/2018 Raport miesięczny Nestmedic S.A. za kwiecień 2018 r. 2018-05-14 16:06:45
6/2018 Raport miesięczny Nestmedic S.A. za marzec 2018 r. 2018-04-13 17:04:38
5/2018 Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2017 2018-03-20 17:46:25
4/2018 Raport miesięczny Nestmedic S.A. za luty 2018 r. 2018-03-14 14:32:24
3/2018 Raport miesięczny Nestmedic S.A. za styczeń 2018 r. 2018-02-14 20:50:15
2/2018 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku 2018-01-24 10:08:06
1/2018 Umowa dotycząca badania sprawozdania finansowego 2018-01-08 16:14:04

Raporty za rok: 2017

Numer raportu Tytuł Data publikacji
18/2017 Rezygnacja członka Zarządu Emitenta 2017-12-29 18:47:06
17/2017 Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny za okres 01.07.2017 – 30.09.2017 roku 2017-11-07 17:36:03
16/2017 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego 2017-11-03 17:19:27
15/2017 List Prezesa do Akcjonariuszy 2017-10-27 18:10:35
14/2017 Korekta raportu 13/2017 w zakresie struktury akcjonariatu na dzień publikacji raportu 2017-09-22 12:20:50
13/2017 Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny za okres 01.04.2017 – 30.06.2017 roku. 2017-08-14 17:07:25
12/2017 Powołanie członka Zarządu Emitenta 2017-08-04 18:25:02
11/2017 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku 2017-07-24 18:03:13
10/2017 Informacje o akcjonariacie Emitenta i umownych zakazach zbywania 2017-07-24 17:88:07
9/2017 Informacje dotyczące członków Rady Nadzorczej Emitenta 2017-07-13 22:38
8/2017 Powołanie członków Rady Nadzorczej Emitenta 2017-07-12 22:40
7/2017 Uchwały podjęte na NWZ Spółki 2017-07-12 22:35
6/2017 Rezygnacje członków Rady Nadzorczej Emitenta 2017-07-11 23:29
5/2017 Zmiany w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – 12 lipca 2017 2017-06-22 20:59:56
4/2017 Powołanie członka Zarządu Emitenta 2017-06-21 21:46:09
3/2017 Ogłoszenie o Zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 2017-06-16 22:57:09
2/2017 Informacja o dotacji z NCBiR 2017-06-14 08:23:01
1/2017 Uchwała Rady Nadzorczej 2017-06-13 08:58:42