ESPI

Przejdź do rocznika: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Raporty za rok: 2024

Numer raportu Tytuł Data publikacji
1/2024 Zmiana stanu posiadania NESTMEDIC S.A. 2024-01-05

Raporty za rok: 2023

Numer raportu Tytuł Data publikacji
20/2023 Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów 2023-12-22
19/2023 Otrzymanie licencji przez Premi Medical Devices Manufacturing Sole Proprietorship Co 2023-12-07
18/2023 Zwołanie NWZA na dzień 21 grudnia 2023 roku 2023-11-24
17/2023 Zawarcie umowy dystrybucyjnej 2023-10-26
16/2023 Zawarcie umowy dystrybucyjnej 2023-10-25
15/2023 Zawarcie istotnej umowy 2023-10-19
14/2023 Zmiana stanu posiadania 2023-10-17
13/2023 Zmiana stanu posiadania 2023-10-17
12/2023 Zawarcie istotnej umowy 2023-09-04
11/2023 Zawarcie umowy dystrybucyjnej NESTMEDIC S.A. 2023-08-03
10/2023 Zmiana stanu posiadania NESTMEDIC S.A. 2023-07-12
9/2023 Zmiana stanu posiadania NESTMEDIC S.A. 2023-07-11
8/2023 Rozpoczęcie przeglądu opcji strategicznych NESTMEDIC S.A. 2023-06-28
7/2023 Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów NESTMEDIC S.A. 2023-06-28
6/2023 Korekta raportu bieżącego ESPI nr 5/2023 NESTMEDIC S.A. 2023-06-20
5/2023 Wniosek o rozszerzenie porządku obrad ZWZ zwołanego na dzień 28 czerwca 2023 r. NESTMEDIC S.A. 2023-06-06
4/2023 Zwołanie ZWZA na dzień 28 czerwca 2023 roku Nestmedic Spółka Akcyjna 2023-06-01
3/2023 Zawarcie umowy dystrybucyjnej 2023-04-03
2/2023 Rejestracja produktu Emitenta w Ministerstwie Zdrowia i Technologii Medycznych, Wydział Informacji i Badań , Dział Wyrobów Medycznych w Izraelu 2023-03-10
1/2023 Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów 2023-01-23

Raporty za rok: 2022

Numer raportu Tytuł Data publikacji
36/2022 Zwołanie NWZA na dzień 23 stycznia 2023 roku 2022-12-22
35/2022 Zawarcie umowy dystrybucji urządzeń Pregnabit Pro 2022-12-22
34/2022 Zmiana stanu posiadania NESTMEDIC S.A. 2022-12-14
33/2022 Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii O 2022-12-09
32/2022 Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów NESTMEDIC S.A. 2022-11-25
31/2022 Korekta raportu bieżącego ESPI nr 31/2022 NESTMEDIC S.A. 2022-11-25
31/2022 Zawarcie umowy dystrybucji urządzeń Pregnabit Pro NESTMEDIC S.A. 2022-11-15
30/2022 Zawarcie umowy dystrybucji urządzeń PREGNABIT PRO NESTMEDIC S.A. 2022-11-03
29/2022 Zwołanie NWZA na dzień 25 listopada 2022 roku 2022-10-28
28/2022 Rejestracja produktu Emitenta w MHRA 2022-10-14
27/2022 Zawarcie listu intencyjnego 2022-09-27
25/2022 Przystąpienie do procesu certyfikacji FDA 2022-08-04
24/2022 Rozpoczęcie sprzedaży urządzeń Pregnabit Pro 2022-06-30
23/2022 Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów 2022-06-28
22/2022 Zakończenie procesu certyfikacji urządzenia Pregnabit Pro i platformy Pregnabit Cloud NESTMEDIC S.A. 2022-06-03
21/2022 Korekta raportu 20/2022 Zwołanie ZWZA na dzień 28 czerwca 2022 roku NESTMEDIC S.A. 2022-06-01
20/2022 Zwołanie ZWZA na dzień 28 czerwca 2022 roku NESTMEDIC S.A. 2022-06-01
19/2022 Zmiana stanu posiadania NESTMEDIC S.A. 2022-05-04
18/2022 Zmiana stanu posiadania NESTMEDIC S.A. 2022-05-04
17/2022 Zmiana stanu posiadania NESTMEDIC S.A. 2022-05-04
16/2022 Zmiana stanu posiadania NESTMEDIC S.A. 2022-05-04
15/2022 Zmiana stanu posiadania NESTMEDIC S.A. 2022-05-04
14/2022 Zmiana stanu posiadania NESTMEDIC S.A. 2022-05-04
13/2022 Zmiana stanu posiadania NESTMEDIC S.A. 2022-05-02
12/2022 Zmiana stanu posiadania NESTMEDIC S.A. 2022-05-02
11/2022 Zmiana stanu posiadania NESTMEDIC S.A. 2022-05-02
10/2022 Zmiana stanu posiadania NESTMEDIC S.A. 2022-04-28
8/2022 Zmiana stanu posiadania NESTMEDIC S.A. 2022-03-17
7/2022 Zmiana stanu posiadania NESTMEDIC S.A. 2022-03-02
6/2022 Zmiana stanu posiadania NESTMEDIC S.A. 2022-03-02
5/2022 Zmiana stanu posiadania NESTMEDIC S.A. 2022-03-02
4/2022 Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze NESTMEDIC S.A. 2022-02-01
3/2022 Zawarcie umowy dystrybucji urządzeń PREGNABIT z podmiotem zagranicznym z branży medycznej NESTMEDIC S.A. 2022-01-27
2/2022 Zmiana stanu posiadania NESTMEDIC S.A. 2022-01-24
1/2022 Zmiana stanu posiadania NESTMEDIC S.A. 2022-01-24

Raporty za rok: 2021

Numer raportu Tytuł Data publikacji
40/2021 Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze 2021-12-15
39/2021 Korekta raportu nr 38/2021 NESTMEDIC S.A. 2021-12-10
38/2021 Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze NESTMEDIC S.A. 2021-12-10
37/2021 Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze NESTMEDIC S.A. 2021-12-09
36/2021 Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze NESTMEDIC S.A. 2021-12-07
35/2021 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 25 listopada 2021 roku NESTMEDIC 2021-11-29
34/2021 Powzięcie informacji o pozytywnym wyniku audytu certyfikującego urządzenie Pregnabit Pro i platformę Pregnabit Cloud 2021-11-02
33/2021 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nestmedic S.A. na dzień 25 listopada 2021 r. 2021-10-29
32/2021 Zmiana stanu posiadania 2021-10-27
31/2021 Zmiana stanu posiadania 2021-10-27
30/2021 Zmiana stanu posiadania 2021-10-27
29/2021 Zmiana stanu posiadania 2021-10-27
28/2021 Zmiana stanu posiadania 2021-10-27
27/2021 Przystąpienie do procesu certyfikacji urządzenia Pregnabit Pro 2021-09-23
26/2021 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 18 sierpnia 2021 roku 2021-08-18
25/2021 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NESTMEDIC S.A. na dzień 18 sierpnia 2021 r 2021-07-21
24/2021 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2021 roku 2021-07-01
23/2021 Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze 2021-06-30
22/2021 Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze 2021-06-30
21/2021 Zmiana stanu posiadania 2021-06-15
20/2021 Otrzymanie wniosku akcjonariusza o umieszczenie spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 2021-06-09
19/2021 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nestmedic S.A. na dzień 30 czerwca 2021 r. 2021-06-02
18/2021 Zmiana stanu posiadania 2021-05-28
17/2021 Zawarcie umowy pilotażowej z Miastem Wrocław przez spółkę zależną od Emitenta 2021-05-25
16/2021 Zmiana stanu posiadania 2021-04-07
15/2021 Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze 2021-03-09
14/2021 Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze 2021-03-09
13/2021 Informacja o pozytywnym zakończeniu proces certyfikacji produktu Pregnabit Cloud 2021-03-08
12/2021 Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną od Emitenta 2021-02-23
11/2021 Zmiana stanu posiadania – sprostowanie 2021-02-19
10/2021 Zmiana stanu posiadania – sprostowanie 2021-02-19
9/2021 Zmiana stanu posiadania – sprostowanie 2021-02-19
8/2021 Zmiana stanu posiadania – sprostowanie 2021-02-19
7/2021 Zmiana stanu posiadania – sprostowanie 2021-02-19
6/2021 Zmiana stanu posiadania – sprostowanie 2021-02-19
5/2021 Zmiana stanu posiadania – sprostowanie 2021-02-19
4/2021 Otrzymanie wypłaty środków od NCBiR 2021-02-04
3/2021 Piąte wezwanie Nestmedic Spółka Akcyjna do złożenia dokumentów akcji i dokumentów warrantów subskrypcyjnych Spółki celem ich dematerializacji 2021-01-28
02/2021 Informacja o odbiorze platformy Pregnabit Cloud 2021-01-14
01/2021 Aktualizacja informacji dotyczącej umowy o dofinansowanie z NCBiR 2021-01-14

Raporty za rok: 2020

Numer raportu Tytuł Data publikacji
40/2020 Czwarte wezwanie Nestmedic Spółka Akcyjna do złożenia dokumentów akcji i dokumentów warrantów subskrypcyjnych Spółki celem ich dematerializacji 2020-12-28
39/2020 Uruchomienie sklepu internetowego 2020-12-04
38/2020 Trzecie wezwanie Nestmedic Spółka Akcyjna do złożenia dokumentów akcji i dokumentów warrantów subskrypcyjnych Spółki celem ich dematerializacji 2020-11-30
37/2020 Zawarcie umowy sprzedaży zestawów Pregnabit przez spółkę zależną od Emitenta 2020-11-12
36/2020 Drugie wezwanie Nestmedic Spółka Akcyjna do złożenia dokumentów akcji i dokumentów warrantów subskrypcyjnych Spółki celem ich dematerializacji 2020-10-27
35/2020 Aktualizacja strategii korporacyjnej grupy kapitałowej Nestmedic S.A. 2020-10-06
34/2020 Zawarcie umowy na opracowanie rozwiązań bezprzewodowych dotyczących produktu Pregnabit 2020-10-02
33/2020 Pierwsze wezwanie Nestmedic Spółka Akcyjna do złożenia dokumentów akcji i dokumentów warrantów subskrypcyjnych Spółki celem ich dematerializacji 2020-09-30
32/2020 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 17 września 2020 roku. 2020-09-24
31/2020 Zawarcie kolejnej umowy z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Białej Podla-skiej przez spółkę zależną od Emitenta 2020-09-21
30/2020 Zawarcie aneksu do umowy dystrybucji urządzeń Pregnabit z Steripolar Oy na rynku fińskim 2020-09-21
29/2020 Zawarcie kolejnej umowy dotyczącej rozwoju urządzenia Pregnabit Pro NESTMEDIC S.A. 2020-08-24
28/2020 Zawarcie umowy na opracowanie oprogramowania dotyczącego produktu Pregnabit Pro NESTMEDIC S.A 2020-08-24
27/2020 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NESTMEDIC S.A. na dzień 17 września 2020 r. NESTMEDIC S.A. 2020-08-21
26/2020 Rozpoczęcie działań mających na celu pozyskanie finansowania za pośrednictwem platform cwowdfundingowych NESTMEDIC S.A. 2020-08-14
25/2020 Informacja o możliwej odmowie wydania opinii przez Biegłego Rewidenta NESTMEDIC S.A. 2020-07-31
22/2020 Uzupełnienie raportu ESPI nr 18/2020 dotyczącego zmiany stanu posiadania NESTMEDIC S.A. 2020-06-29
21/2020 Zmiana stanu posiadania NESTMEDIC S.A. 2020-06-29
20/2020 Zmiana stanu posiadania NESTMEDIC S.A. 2020-06-29
19/2020 Zmiana stanu posiadania NESTMEDIC S.A. 2020-06-29
18/2020 Zmiana stanu posiadania NESTMEDIC S.A. 2020-06-29
17/2020 Zmiana stanu posiadania NESTMEDIC S.A. 2020-05-20
16/2020 Zmiana stanu posiadania NESTMEDIC S.A. 2020-05-20
15/2020 Zmiana stanu posiadania NESTMEDIC S.A. 2020-05-15
14/2020 Zmiana stanu posiadania NESTMEDIC S.A. 2020-05-15
13/2020 Zmiana stanu posiadania NESTMEDIC S.A. 2020-05-15
12/2020 Niedojście do skutku emisji akcji serii J NESTMEDIC S.A. 2020-04-01
11/2020 Uzyskanie patentu na urządzenie Pregnabit na mocy decyzji warunkowej. 2020-03-18 09:38
10/2020 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 27 lutego 2020 roku 2020-02-27 18:48
09/2020 Otrzymanie korekty zawiadomienia sporządzonego na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej 2020-02-27 18:44
08/2020 Otrzymanie od osoby pełniącej funkcje zarządcze zmiany zawiadomienia złożonego w trybie art. 19 ust.1 MAR 2020-02-27 17:18
07/2020 Otrzymanie od osoby pełniącej funkcje zarządcze zmiany zawiadomienia złożonego w trybie art. 19 ust.1 MAR 2020-02-27 17:14
04/2020 Zmiana stanu posiadania 2020-02-14 17:37
03/2020 Zawarcie istotnych umów przez spółkę zależną od Emitenta 2020-02-14
02/2020 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NESTMEDIC S.A. na dzień 27 lutego 2020 r. 2020-01-31 19:17
01/2020 Zawarcie istotnych umów przez spółkę zależną od Emitenta 2020-01-30 15:28

Raporty za rok: 2019

Numer raportu Tytuł Data publikacji
29/2019 Zawarcie istotnych umów przez spółkę zależną od Emitenta 2019-12-27 17:03
28/2019 Zawarcie umowy z eDoctor24.pl sp. z o. o. przez spółkę zależną od Emitenta 2019-12-13 15:58
27/2019 Zawarcie kolejnej umowy z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Białej Podlaskiej przez spółkę zależną od Emitenta 2019-12-10 11:37
26/2019 Podjęcie przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji na okaziciela serii C, D oraz E Emitenta 2019-11-27 11:21
25/2019 Zawarcie umowy dystrybucji urządzeń PREGNABIT z podmiotem na rynku bułgarskim i otrzymanie pierwszego zamówienia 2019-10-24 13:04
24/2019 Zawarcie umowy w zakresie ograniczenia rozporządzania akcjami Emitenta 2019-10-11 13:40
23/2019 Złożenie oświadczenia w zakresie ograniczenia rozporządzania akcjami Emitenta 2019-10-11 13:35
22/2019 Otrzymanie zawiadomienia złożonego w trybie art. 69b ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. 2019-09-26 13:23
21/2019 Otrzymanie zawiadomienia złożonego w trybie art. 69b ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. 2019-09-26 13:18
20/2019 Przydział warrantów subskrypcyjnych serii A 2019-09-20 21:33
19/2019 Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby blisko związane z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze 2019-08-01 18:27
18/2019 Zmiana stanu posiadania 2019-08-01 18:20
17/2019 Zmiana stanu posiadania 2019-08-01 08:33
16/2019 Zmiana stanu posiadania 2019-08-01 08:29
15/2019 Zmiana stanu posiadania 2019-08-01 08:25
14/2019 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 15 lipca 2019 roku 2019-07-15 16:18
13/2019 Zawarcie umowy w wyniku zakończenia negocjacji z Deutsche Balaton Aktiengesellschaft 2019-07-10 18:40
12/2019 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2019 roku 2019-06-28 15:42
11/2019 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NESTMEDIC S.A. na dzień 28 czerwca 2019 r. 2019-05-31 19:34
10/2019 Zawarcie umowy pożyczki przez Emitenta. 2019-05-30 10:39
09/2019 Aktualna struktura akcjonariatu Emitenta. 2019-04-30 15:42
08/2019 Zmiana stanu posiadania. 2019-04-30 11:03
07/2019 Zmiana stanu posiadania. 2019-04-30 10:58
06/2019 Aktualizacja informacji w zakresie wykonywania umowy dystrybucji urządzeń Pregnabit na rynku fińskim. 2019-04-29 11:51
05/2019 Zakończenie prowadzonych negocjacji z potencjalnym inwestorem – Deutsche Balaton Aktiengesellschaft. 2019-03-07 18:11
04/2019 Rozpoczęcie negocjacji z potencjalnym inwestorem – ujawnienie opóźnionej informacji poufnej. 2019-03-07 17:43
03/2019 Uzupełnienie raportu o zawarciu umowy pożyczki akcji przez Prezesa Zarządu Emitenta. 2019-02-08 19:05
02/2019 Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta umowy ze Szpitalem Miejskim w Zabrzu. 2019-01-31 17:37
01/2019 Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. 2019-01-14 18:30

Raporty za rok: 2018

Numer raportu Tytuł Data publikacji
38/2018 Zmiana stanu posiadania. 2018-12-13 12:56
37/2018 Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. 2018-12-13 12:52
36/2018 Zawarcie umowy pożyczki akcji przez Prezesa Zarządu Emitenta. 2018-12-06 21:02
35/2018 Zawarcie dwóch umów z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Białej Podlaskiej. 2018-11-28 13:55
34/2018 Zawarcie umowy dystrybucji urządzeń Pregnabit z podmiotem na rynku nigeryjskim. 2018-11-26 16:04
33/2018 Zmiana stanu posiadania. 2018-11-14 15:35
32/2018 Zmiana stanu posiadania. 2018-11-14 15:34
31/2018 Zawarcie umowy dystrybucji urządzeń Pregnabit z Steripolar Oy na rynku fińskim. 2018-10-31 15:46
30/2018 Zawarcie listu intencyjnego z Steripolar Oy z siedzibą w Espoo (Finlandia). 2018-10-04 14:44
29/2018 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ Spółki. 2018-09-19 15:32
28/2018 Powiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta. 2018-08-31 08:38
27/2018 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania. 2018-08-31 08:33
26/2018 Wyrażenie zgody na przeprowadzenie transakcji pożyczki akcji. 2018-08-30 12:33
25/2018 Zawarcie umowy objęcia akcji serii C. 2018-08-30 12:25
24/2018 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2018-08-23 13:41
23/2018 Zawarcie umowy dotyczącej ograniczenia rozporządzania akcjami Spółki 2018-08-22 07:43
22/2018 Zawarcie umowy pożyczki 2018-07-09 16:05
21/2018 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA Spółki 2018-06-28 20:53
20/2018 Zawarcie umowy dotyczącej ograniczenia rozporządzania akcjami Spółki 2018-06-12 10:54
19/2018 Zawarcie umowy dotyczącej ograniczenia rozporządzania akcjami Spółki 2018-06-12 10:46
18/2018 Zgłoszenie żądania zmian w porządku obrad na wniosek akcjonariusza 2018-06-08 13:57
17/2018 Złożenie oświadczenia dotyczącego ograniczenia rozporządzania akcjami Spółki 2018-06-07 19:02
16/2018 Ogłoszenie o Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 2018-05-25 16:34
15/2018 Zawarcie umowy dotyczącej ograniczenia rozporządzania akcjami Spółki 2018-05-22 17:25
14/2018 Przyjęcie Strategii Korporacyjnej grupy kapitałowej Nestmedic S.A. na lata 2018-2023 2018-05-08 09:13
13/2018 Powiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta 2018-03-23 09:12
12/2018 Informacja o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych 2018-03-20 17:40
11/2018 Zawarcie umowy z Medicover sp. z o.o. na świadczenie usług w ramach badań pilotażowych 2018-03-14 10:51
10/2018 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania 2018-02-19 17:25
9/2018 Powiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta 2018-02-19 17:09
8/2018 Powiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta 2018-02-16 13:30
7/2018 Zawarcie umowy w przedmiocie ograniczenia rozporządzania akcjami – Lock-up 2018-02-12 21:31
6/2018 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania 2018-02-08 22:54
5/2018 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania 2018-02-08 22:46
4/2018 Powiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta 2018-02-08 22:38
3/2018 Powiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta 2018-02-08 22:30
2/2018 Zawarcie aneksu do umowy w przedmiocie użyczenia urządzeń PREGNABIT oraz świadczenia usług w ramach badań pilotażowych 2018-01-18 20:37
1/2018 Zawarcie umowy o dofinansowanie 2018-01-03 10:32

Raporty za rok: 2017

Numer raportu Tytuł Data publikacji
19/2017 Powiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta 2017-12-21 14:29
18/2017 Zawarcie umowy o współpracę 2017-12-18 17:21
17/2017 Zawarcie umowy w przedmiocie współpracy na rynku kenijskim 2017-12-04 08:14
16/2017 Powiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta 2017-11-28 15:05
15/2017 Powiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta 2017-11-21 09:48
14/2017 Powiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta 2017-11-14 17:14
13/2017 Powiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta 2017-11-10 18:23
12/2017 Powiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta 2017-11-09 17:17
11/2017 Zakończenie negocjacji dotyczących współpracy 2017-11-09 08:12
10/2017 Informacja Spółki na temat prognoz wyników finansowych na lata 2017-2022. 2017-10-27 17:47
9/2017/K Korekta oczywistej omyłki pisarskiej 2017-10-13 08:43
9/2017 Zawarcie umowy w przedmiocie dystrybucji urządzeń PREGNABIT 2017-10-12 17:17
8/2017/K Korekta kwot związanych z zawarciem umowy o dofinansowanie z NCBiR 2017-09-28 14:29
8/2017 Zawarcie umowy o dofinansowanie z NCBiR Raport Bieżący 2017-09-28 10:32
7/2017 Zawarcie porozumienia do listu intencyjnego 2017-08-30 17:43
6/2017 Zawarcie umowy z Polmed SA na użyczenie urządzeń PREGNABIT oraz świadczenie usług w ramach badań pilotażowych. 2017-08-11 18:23
4/2017/K Korekta raportu bieżącego Nr 4/2017 z dnia 12.07.2017 r. wraz z załącznikiem 2017-07-13 12:50
4/2017 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ Spółki 2017-07-12 22:21
4/2017 Korekta raportu 3/2017 dotycząca zawarcia listu intencyjnego 2017-07-12 22:21
3/2017 Zawarcie listu intencyjnego 2017-07-03 18:53
2/2017 Zawarcie listu intencyjnego 2017-06-27 17:22
1/2017 Zawarcie listu intencyjnego 2017-06-26 14:54