Aktualności

Nestmedic w roli eksperta podczas Kongresu Polski Innowacyjnej – INNOSHARE

W dniach 24-25 czerwca w Warszawie odbył się Kongres Polski Innowacyjnej – INNOSHARE. Patrycja Wizińska-Socha, Prezes Nestmedic, została zaproszona do udziału w panelu: „Profesorowie i doktorzy w biznesie, czyli jak być innowacyjnym i przedsiębiorczym.” Prowadzącym panel był  Krzysztof Mroczkowski z Polski Innowacyjnej. Celem spotkania było pokazanie wzorców oraz identyfikacja wyzwań i rekomendacji w celu poprawy współpracy na styku nauki i biznesu. Patrycja Wizińska-Socha, posiadając wiedzę i doświadczenie w obu tych dziedzinach, miała okazję podzielić się spostrzeżeniami z uczestnikami i słuchaczami panelu.

Dziękujemy organizatorom za wyróżnienie Nestmedic jako firmy stanowiącej przykład dla polskiej gospodarki i zaproszenie do udziału w dyskusji.