Kalendarium

Kalendarium

Przejdź do roku: 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Kalendarium rok: 2022
Data Wydarzenie
14 listopada 2022 r. Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2022 r.
16 sierpnia 2022 r. Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2022 r.
16 maja 2022 r. jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2022 r.
21 marca 2022 r. Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2021 r.
Kalendarium rok: 2021
Data Wydarzenie
12 lutego 2021 r. Raport kwartalny za IV kwartał 2020 r.
14 maja 2021 r. Raport okresowy kwartalny za I kwartał 2021 r.
13 sierpnia 2020 r. Raport okresowy kwartalny za II kwartał 2021 r.
12 listopada 2020 r. Raport okresowy kwartalny za III kwartał 2021 r.
28 maja 2021 r.Raport roczny za 2020 r.
Kalendarium rok: 2020
Data Wydarzenie
20 marca 2020 r. Raport okresowy roczny za 2019 r.
15 maja 2020 r. Raport okresowy kwartalny za I kwartał 2020 r.
14 sierpnia 2020 r. Raport okresowy kwartalny za II kwartał 2020 r.
13 listopada 2020 r. Raport okresowy kwartalny za III kwartał 2020 r.
Kalendarium rok: 2019
Data Wydarzenie
20 marca 2019 r. Raport okresowy roczny za 2018 r.
15 maja 2019 r. Raport okresowy kwartalny za I kwartał 2019 r.
14 sierpnia 2019 r. Raport okresowy kwartalny za II kwartał 2019 r.
14 listopada 2019 r. Raport okresowy kwartalny za III kwartał 2019 r.
Kalendarium rok: 2018
Data Wydarzenie
20 marca 2018 r. Skonsolidowany raport roczny za rok 2017
20 marca 2018 r. Jednostkowy raport roczny za rok 2017
14 maja 2018 r. Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 roku
13 sierpnia 2018 r. Skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2018 roku
13 listopada 2018 r. Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018 roku
Kalendarium rok: 2017
Data Wydarzenie
14 sierpnia 2017 roku Raport za II kwartał 2017 roku
14 listopada 2017 roku Raport za III kwartał 2017 roku

Zaloguj się