Kontakt

Nestmedic Spółka Akcyjna

ul. Pasymska 20
01-993 Warszawa

+48 664 346 559

office@nestmedic.com

NIP: 8943054930
REGON: 022455255.

KRS: 0000665017

Oznaczenie Sądu : Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Kapitał zakładowy 2 464 330,40 zł w całości opłacony.

Zaloguj się