Kontakt

Kontakt

Biuro Zarządu:

ul. Krakowska 141-155
50-428 Wrocław

+48 664 346 559

office@nestmedic.com

NIP: 8943054930
REGON: 022455255.

Spółka Nestmedic SA zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000665017

Zaloguj się