Model biznesowy

Model biznesowy

Urządzenie Pregnabit® wraz z platformą programową jest kierowane zarówno do profesjonalistów medycznych i w tym sensie jest medycznym rozwiązaniem oferowanym w modelu B2B, jak i bezpośrednio do kobiet w ciąży – model B2C. Badania rynkowe i konsultacje środowiskowe przeprowadzone z ginekologami oraz położnymi na etapie przygotowań do komercjalizacji rozwiązania, pozwoliły stworzyć ofertę przemyślaną i dopasowaną do specyficznych potrzeb każdego ze środowisk tworzących grupy klientów Spółki.

W swoim założeniu opracowany przez Nestmedic model biznesowy dopasowany do specyfiki rynku i funkcjonowania Spółki będzie źródłem wysokiej rentowności działalności.

 

Produkcja – zaawansowana technologicznie produkcja jest gwarantem zapewnienia zachowania pełnej kontroli nad jakością produktu, utrzymaniem najwyższych standardów na każdym etapie produkcji (norma ISO 13485) oraz ochronę tajemnic technologicznych.

 

Dystrybucja i sprzedaż detaliczna w kraju – oferta produktowa Spółki kierowana jest na rynku krajowym w pierwszym rzędzie do grona prywatnych świadczeniodawców, a więc prywatnych klinik, przychodni, praktyk lekarskich, oferujących usługi ginekologiczno-położnicze. Drugą grupą docelową są położne wykonujące tzw. wizyty pilotażowe u kobiet ciężarnych w domach. Uzupełnienie sprzedaży stanowić będą szkoły rodzenia. Sposobem na szerokie dotarcie do ww. odbiorców będzie zdywersyfikowana współpraca Spółki w zakresie sprzedaży urządzeń oraz usług diagnostycznych z wyspecjalizowanymi handlowcami z branży medycznej – dystrybutorami sprzętu medycznego i jednorazowych materiałów medycznych.

 

Dystrybucja i sprzedaż zagranicą – realizowana będzie przy współpracy z lokalnymi partnerami – dystrybutorami zaawansowanego technologicznie sprzętu medycznego oraz operatorami sieci urządzeń telemedycznych w modelu ”revenue sharing”. Na niektórych rynkach zagranicznych, z uwagi na specyficzne dla danego kraju ograniczenia regulacyjne, Nestmedic planuje utworzenie wraz z partnerami zagranicznymi lokalnych centrów telemonitoringu.

 

Usługi specjalistyczne – poprzez zastosowanie modułu 3G/GSM/GPRS oraz utworzenie telecentrum, Spółka oferowała będzie ekspercką usługę zdalnej analizy zapisów KTG przez wykwalifikowany personel medyczny oraz możliwość konsultacji medycznych z ekspertami w ciężkich przypadkach.

 

Zaloguj się