Rada nadzorcza

Rada nadzorcza

Beata Turlejska – Zduńczyk – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

Ukończyła Uczelnię im. Łazarskiego na kierunku zarządzanie/marketing/finanse oraz studia podyplomowe na kierunku zarządzanie zasobami ludzkimi, jak również coaching biznesowy w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada Licencję Zarządcy Nieruchomości. Przez kilka lat odpowiadała za budżety klientów o wartości rocznej 50 mln zł i zarządzała 2000 osób na terenie całej Polski. W swojej karierze zawodowej przeprowadziła, między innymi, największy w CEE projekt logistyczny polegający na reinstalacji anten satelitarnych. Była odpowiedzialna za przygotowanie do sprzedaży oraz negocjacje z kupującym, sprzedaży podmiotu z branży reklamowej o wartości 21 mln zł. Dziś kieruje zespołem firm należących do najstarszej agencji reklamowej na świecie J. Walter Thompson i zarządza ponad 100 osobami w Warszawie i Wrocławiu.

 

Agnieszka Kierner – Członek Rady Nadzorczej

Inwestor, członek rad nadzorczych kilku spółek w Polsce i w Stanach Zjednoczonych, ekspert z zakresu zarządzania strategicznego i zarządzania zasobami ludzkimi. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie budowania organizacji, zarządzania zmianą, talentami oraz rozwoju przywództwa. Wielokrotnie nagradzany partner biznesowy i dyrektor HR w branży high-tech. Absolwentka studiów Executive MBA University of Maryland – Robert H. Smith School of Business, magister zarządzania i socjologii, stypendystka Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg w Niemczech. Wykładowca wizytujący na University of Washington (Executive education) w Stanach Zjednoczonych, Vaasa University w Finlandii oraz Uniwersytecie Łódzkim (Executive MBA program).

 

Armin Burckhardt – Członek Rady Nadzorczej

Pełni funkcje kierownicze w kilku spółkach, w tym w Deutsche Balaton AG, w której zajmuje stanowisko Kierownika ds. Private Equity oraz Venture Capital. Do zakresu jego obowiązków należy identyfikowanie potencjału, organizowanie, strukturyzowanie i zarządzanie w obszarze nowych transakcji typu equity w Europie i w Stanach Zjednoczonych. Wśród zrealizowanych projektów warto wymienić doprowadzenie do rozszerzenia inwestycji na rynek amerykański i europejski, zorganizowanie nowego działu Venture Capital w spółce, jak również restrukturyzację spółek zagrożonych (inwestycje bezpośrednie) oraz pomyślną realizację procesu wyprowadzania spółek z problemów finansowo-organizacyjnych. Absolwent European Business School University for Business and Law oraz University of Malaya.

 

Kamil Gorzelnik – Członek Rady Nadzorczej

To doświadczony prawnik, specjalista w zakresie fuzji i przejęć oraz prawa rynku kapitałowego. Doradza spółkom publicznym i prywatnym na wszystkich etapach rozwoju. Przez ostatnie lata swoją wiedzą wpierał fundusze inwestycyjne oraz private equity w kilkudziesięciu transakcjach M&A. Związany jest z kancelarią MWW Matczuk Wieczorek i Wspólnicy, gdzie obecnie pełni funkcję Partnera. Ukończył z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Po pomyślnie ukończonej aplikacji adwokackiej w 2012 r. wpisany został na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie. Był także wykładowcą studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Magdalena Baron – Członek Rady Nadzorczej

Pełni funkcje dyrektora finansowego do spraw strategii i zarządzania finansowego w międzynarodowej firmie farmaceutycznej. Posiada 20 lat międzynarodowego doświadczenia w finansach o budżetach przekraczających miliard dolarów, strategii, reorganizacji i zarządzaniu zespołami ludzkimi. Doświadczenie zdobyła pełniąc różnorodne funcje kierownicze w Procter & Gamble, Stanley Black & Decker i jako CFO w EVS. Posiada dyplom magistra MBA Boston University, dyplom magistra w Finansach i Bankowości Szkoły Głównej Handlowej i licencjat w Metodach Ilościowych i Systemach Informacyjnych Szkoły Głównej Handlowej. Studiowała również w Tilburgu, Holandii, gdzie zdobyła certyfikat Strategii Europejskiego Biznesu. Posiada dyplomy CFMA (Chartered Financial Management Analyst), CIA (Certified Internal Auditor) oraz Certyfikat Finansów Międzynarodowych z Boston University. Jest kwalifikowanym członkiem European Women on Board, Women on Board w Belgii oraz brukselskiego FP&A board.

 

Dariusz Chrzanowski – Członek Rady Nadzorczej

Jest radcą prawnym od wielu lat związanym z branżą farmaceutyczną, skoncentrowanym na komercjalizacji produktów, poszukiwaniu skutecznych sposobów ich sprzedaży i reklamy. Ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim oraz aplikacje: sejmową, sądową i radcowską. Wykładał w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, był wieloletnim arbitrem w sądzie arbitrażowym przy Konfederacji Lewiatan oraz arbitrem w sądach etycznych: PASMI i Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego. Autor kilkudziesięciu publikacji z różnych dziedzin prawa. Łączy umiejętności i doświadczenie w zakresie zarządzania ryzkiem prawnym z wiedzą na temat zasad tworzenia prawa i jego skutecznej implementacji. Wielokrotnie nagradzany za osiągnięcia w pracy oraz działalności społecznej. Obecnie z sukcesami doradza organizacjom społecznym w zakresie tworzenia prawa oraz przedsiębiorcom w rejestracji, wytwarzaniu, wprowadzaniu do obrotu produktów na podstawie prawa farmaceutycznego, prawa żywnościowego, ustawy o wyrobach medycznych.

 

Zaloguj się