Rada nadzorcza

Alexander Link – Członek Rady Nadzorczej

Posiada wieloletnie doświadczenie w sektorze bankowym oraz w doradztwie w zakresie zarządzania. Z powodzeniem tworzył, zarządzał i restrukturyzował jednostki w Niemczech, Europie i Azji. Posiada rozległą wiedzę specjalistyczną, zwłaszcza w zakresie finansów/kontroli, zarządzania ryzykiem, restrukturyzacji, zarządzania portfelem / inwestycjami i projektami transformacyjnymi oraz fuzji i przejęć.

Armin Burckhardt – Członek Rady Nadzorczej

Pełni funkcje kierownicze w kilku spółkach, w tym w Deutsche Balaton AG, w której zajmuje stanowisko Kierownika ds. Private Equity oraz Venture Capital. Do zakresu jego obowiązków należy identyfikowanie potencjału, organizowanie, strukturyzowanie i zarządzanie w obszarze nowych transakcji typu equity w Europie i w Stanach Zjednoczonych. Wśród zrealizowanych projektów warto wymienić doprowadzenie do rozszerzenia inwestycji na rynek amerykański i europejski, zorganizowanie nowego działu Venture Capital w spółce, jak również restrukturyzację spółek zagrożonych (inwestycje bezpośrednie) oraz pomyślną realizację procesu wyprowadzania spółek z problemów finansowo-organizacyjnych. Absolwent European Business School University for Business and Law oraz University of Malaya.

Dr n.med. Krzysztof Dynowski – Członek Rady Nadzorczej

Specjalista w dziedzinie położnictwa, ginekologii i endokrynologii z wieloletnim doświadczeniem klinicznym w prowadzeniu ciąż patologicznych i ciąż wysokiego ryzyka. Mentor kilku firm biotechnologicznych, startupów biotechnologicznych, organizator i realizator licznych badań klinicznych.

Kamil Gorzelnik – Członek Rady Nadzorczej

To doświadczony prawnik, specjalista w zakresie fuzji i przejęć oraz prawa rynku kapitałowego. Doradza spółkom publicznym i prywatnym na wszystkich etapach rozwoju. Przez ostatnie lata swoją wiedzą wpierał fundusze inwestycyjne oraz private equity w kilkudziesięciu transakcjach M&A. Związany jest z kancelarią MWW Matczuk Wieczorek i Wspólnicy, gdzie obecnie pełni funkcję Partnera. Ukończył z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Po pomyślnie ukończonej aplikacji adwokackiej w 2012 r. wpisany został na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie. Był także wykładowcą studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Karol Hop – Członek Rady Nadzorczej

Absolwent wydziału prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. W roku 2016 ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie składając egzamin radcowski z najwyższym wynikiem w Krakowie.  Od 2016 roku prowadzący własną kancelarią prawną. Od 2016 do 2018 roku prezes zarządu Funduszu Zalążkowego Krakowskiego Parku Technologicznego. Od 2017 do 2020 roku Prezes Zarządu Findustry Sp. z o.o. zarządzającej alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi. Od 2020 roku Partner Zarządzający w funduszu Leonarto.

Marzena Mazurek – Członek Rady Nadzorczej

Doktor nauk medycznych, specjalista w zakresie położnictwa i ginekologii, wieloletni pracownik Kliniki Położnictwa i Ginekologii CMKP w Warszawie, na Oddziale Patologii Ciąży. Wieloletni wykładowca w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego oraz na Wydziale Farmacji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Prowadząca własną praktykę prywatną, na terenie której zajmuje się w szczególności pacjentkami w ciążach o podwyższonym ryzyku. Tłumacz podręczników dotyczących monitorowania dobrostanu płodu. Ekspert w dziedzinie KTG. Wysokiej klasy badacz kliniczny w zakresie ginekologii i położnictwa.

Joanna Tlak – Członek Rady Nadzorczej

FCCA posiada wieloletnie doświadczenie z zakresu zarządzania finansami w przedsiębiorstwach jako dyrektor finansowy głównie w spółkach nieruchomościowych. Odpowiedzialna za kompleksowe zarządzanie działami finansowymi, sprawozdawczość finansową i zarządczą a także za zgodność operacji finansowych z obowiązującymi przepisami prawa. Obecnie zawodowo obecnie dyrektor finansowa Andersen Outsourcing, wcześniej wiele lat związana z branżą nieruchomości. Posiada m.in. doświadczenie we współtworzeniu SSC (Private Equity & Real Estate) dla globalnego banku i dystrybutora branży IT. Absolwentka SGH (kierunki: Finanse i Bankowość oraz Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne) oraz Studiów Podyplomowych SGH Inwestycje Rzeczowe. Jest członkiem ACCA od 2011 roku.

Zaloguj się