Pregnabit Pro

Pregnabit Pro jest wyrobem medycznym działającym w modelu telediagnostycznym, który wspiera pracę lekarzy i położnych. Dostępny jest dla ekspertów medycznych, którzy wykonują badania teleKTG lub wypożyczają Pregnabit® Pro pacjentkom, a także pacjentkom pragnącym wykonać badanie KTG  w warunkach domowych. Pregnabit® Pro umożliwia przeprowadzenie badań teleKTG u pacjentek  w trzecim trymestrze ciąży, w dowolnym momencie oraz miejscu.

Funkcjonowanie zasadnicze Pregnabit Pro obejmuje pomiar akcji serca płodu (FHR), czynności skurczowej macicy (TOCO) oraz sygnalizowania ruchów płodu za pomocą przycisku przy jednoczesnym odtworzeniu dźwięku rejestrowanego przez sondę FHR oraz możliwość wysłania zebranych danych do Platformy telemedycznej Pregnabit Cloud.

Pomiar sygnału FHR – pomiar odbywa się za pośrednictwem sondy ultradźwiękowej, wykonanej  z wykorzystaniem elementów piezoelektrycznych, realizującej pomiar metodą dopplerowską w trybie impulsowym. Uzyskany sygnał akustyczny jest następnie analizowany autorskim algorytmem Nestmedic   w celu wyznaczenia wartości FHR z częstością 4 Hz wraz z określeniem poziomu wiarygodności próbki. Próbki o wiarygodności poniżej 0,35 nie są wyświetlane.

Pomiar sygnału TOCO – pomiar odbywa się za pośrednictwem sondy TOCO, realizującej pomiar polegający na konwersji siły docisku na sygnał napięciowy, który mierzony jest przez jednostkę główną Pregnabit Pro. Sygnał zamieniany jest na jednostki odpowiadające ciężarowi 1,25 g każda.  

Pomiar sygnału MHR – pomiar odbywa się za pośrednictwem pulsoksymetru napalcowego, który przesyła wartość HR do jednostki głównej za pośrednictwem Bluetooth. 

Pomiar zbieżności rytmu matki i płodu – pomiaru dokonuje autorski algorytm Nestmedic, który analizuje wartości i kształt FHR i MHR i na tej podstawie zgłasza ryzyko pomiaru rytmu matki za pomocą sondy FHR. 

Pomiaru ruchu płodu – odbywa się przez zgłaszanie odczucia ruchów płodu przez matkę za pomocą przycisku wyświetlanego na ekranie (oznaczonego stopą) lub przycisku fizycznego, zlokalizowanego w bocznej części urządzenia. 

Wysyłka badania do Pregnabit.Cloud – urządzenie wysyła dane pomiarowe w czasie zbliżonym do rzeczywistego za pomocą łączności komórkowej GSM 4G lub za pomocą sieci Wi-Fi. 

Zastosowanie:  zdalny nadzór dobrostanu płodu poprzez badanie częstości akcji serca płodu (sonda FHR), zapis czynności skurczowej mięśnia macicy (sonda TOCO), liczenie ruchów płodu (FMM) i zapis tętna matki (klips pomiaru tętna). Zarejestrowane dane pomiarowe pozwalają na przeprowadzenie profesjonalnej diagnostyki KTG na odległość, czyli przeprowadzenie badania teleKTG.

Pregnabit Pro został wyposażony w zaawansowane algorytmy oraz systemy przetwarzające dźwięk, dzięki którym rytm bicia serca płodu jest wyraźnie słyszalny przez mamę i jej otoczenie. Produkt pracuje w czasie rzeczywistym, przesyłając zapis badania KTG bezpośrednio w jego trakcie na platformę telemedyczną, umożliwiając tym samym monitoring dobrostanu płodu przez personel medyczny już od pierwszych minut badania. Urządzenie posiada również ulepszony, bardziej ergonomiczny, intuicyjny i przyjazny wygląd oraz interfejs, który prowadzi „krok po kroku” przez proces badania.Sprawdź:
specyfikacja techniczna Pregnabit Pro
informacje o mobilnym KTG Pregnabit Pro
Schemat przepływu danych badania KTG w systemie Pregnabit

Więcej informacji o naszych wyrobach medycznych
Platforma badań KTG Pregnabit Cloud
Domowe KTG Pregnabit
Zaloguj się