Strategia spółki

Celem strategicznym Spółki jest osiągnięcie pozycji lidera rynku telemedycznego w zakresie nowoczesnej diagnostyki ginekologiczno-położniczej w Polsce i zagranicą. W szczególności, w perspektywie pięcioletniej, Spółka zamierza zdobyć wiodącą pozycję na rynku zdalnego badania dobrostanu płodu z wykorzystaniem telekardiotokografii (teleKTG) oraz pozycję lidera w obszarze telemedycyny w Polsce. Nestmedic zamierza zrealizować powyższy cel poprzez rozwój organiczny, osiągając szybkie tempo wzrostu i dbając o wysoki poziom satysfakcji odbiorców docelowych. Osiągnięciu powyższego celu strategicznego, służyć będzie budowa wartości przedsiębiorstwa poprzez ciągły rozwój nowych produktów wraz ze specjalistycznymi usługami diagnostycznymi, powiązanymi z ich użytkowaniem oraz sprzedaż w formule abonamentowej.

 

Dokonana przez Spółkę szczegółowa analiza poszczególnych rynków międzynarodowych pod kątem ich potencjału rozwojowego dla urządzeń z obszaru diagnostyki ciąży, a w szczególności mobilnych urządzeń KTG, uwzględniająca lokalne uwarunkowania demograficzne i ekonomiczne, charakterystyki poszczególnych systemów ochrony zdrowia, ich jakości, struktur i poziomów refundacji, ograniczeń ekonomicznych i regulacyjnych pozwoliła na oszacowanie wielkości tych rynków pod względem wartościowym, ocenę atrakcyjności, pod względem możliwości osiągnięcia wyznaczonych celów sprzedażowych, a co za tym idzie także na dokonanie ich priorytetyzacji.

Zaloguj się