Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy

Data Tytuł
2024-05-31 Zwołanie ZWZA na dzień 27 czerwca 2024 roku.
2024-05-31 Zwołanie ZWZA na dzień 27 czerwca 2024 roku NESTMEDIC S.A.
2023-06-28 Powołanie Członka Rady Nadzorczej Nestmedic Spółka Akcyjna
2023-06-28 Uchwały podjęte przez ZWZA w dniu 28 czerwca 2023 roku wraz z informacją o uchwałach niepodjętych oraz zgłoszonych sprzeciwach Nestmedic Spółka Akcyjna
2023-06-28 Rejestracja przez Sąd zmiany statutu Emitenta Nestmedic Spółka Akcyjna
2023-06-28 Rozpoczęcie przeglądu opcji strategicznych NESTMEDIC S.A.
2023-06-28 Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów NESTMEDIC S.A.
2022-12-22 Zwołanie NWZA na dzień 23 stycznia 2023 roku
2022-11-25 Uchwały podjęte przez NWZA w dniu 25 listopada 2022 roku Nestmedic Spółka Akcyjna
28.06.2022 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
25.11.2021 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
18.08.2021 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
30.06.2021 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
17.09.2020 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
27.02.2020 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
28.06.2019 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
19.09.2018 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
28.06.2018 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
12.07.2017 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy