Dotacje

Dotacje

1. “Opracowanie i weryfikacja strategii wprowadzenia na rynek niemiecki innowacyjnego systemu telemedycznego firmy Nestmedic sp. z o.o.”. 13 października 2016 roku, Zarząd Nestmedic sp. z o.o. podpisał umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, na mocy której otrzymał dofinansowanie w związku z realizacją projektu GO_GLOBAL “Zwiększenie skali komercjalizacji na rynkach światowych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych polskich firm”, w łącznej kwocie 149 495.50 PLN. Okres realizacji projektu: 13.10.2016 – 31.03.2017 2. “PREGNABIT – the world’s first complex telemedical mobile CTG system for pregnancy examination”. 1 lutego 2017 roku, Zarząd Nestmedic sp. z o.o. podpisał umowę z Komisją Europejską, na mocy której otrzymał dofinansowanie w związku z realizacją projektu Horizon 2020 w ścieżce programowej SME Instrument faza 1 2016-2017, w łącznej kwocie 35 000 €. Okres realizacji projektu: 01.02. – 30.04.2017 3. 26 października 2017 roku Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, podpisało z Nestmedic SA umowę na mocy której Spółka otrzymała dofinansowanie w związku z realizacją projektu: “Telemedyczny system Pregnabit nowej generacji do zdalnego monitorowania dobrostanu płodu”. Została ona zawarta w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość projektu netto wynosi 6 932 005,98 zł, natomiast wartość dofinansowania to 4 958 888,98 zł. Okres kwalifikowalności kosztów dla projektu rozpoczyna się 1 czerwca 2017 r. i kończy się w dniu złożenia wniosku o płatność końcową, tj. 30 czerwca 2020 r.
Zaloguj się