Pregnabit

System PregnabitTelemedyczne KTG - mon umożliwia rejestrowanie zapisów KTG w dowolnym miejscu oraz o dowolnym czasie, zwłaszcza w warunkach domowych. Na system Pregnabit składa się mobilne urządzenie KTG oraz usługa Medycznego Centrum Telemonitoringu (MCT), w którym wykwalifikowany personel medyczny na bieżąco analizuje napływające 

zapisy KTG. Pregnabit jest urządzeniem zapewniającym pełną usługę medyczną, z którego mama może korzystać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, bez limitu badań. Z mobilnego KTG Pregnabit mogą korzystać kobiety w ciąży pojedynczej, od 32 tygodnia.

Innowacyjność projektu polega m.in. na zastosowaniu własnego zintegrowanego urządzenia opartego o mikroprocesor oraz dedykowaną wersję systemu operacyjnego, co prowadzi do zmniejszenia całego układu poprzez zastosowanie większej ilości rozwiązań programistycznych, uproszczenia etapu produkcyjnego i przyspieszenia działania urządzenia oraz zwiększenia jego niezawodności. Komunikacja GSM/GPRS/3G daje praktycznie nieograniczoną terytorialnie możliwość przesyłania zapisów kontrolnych KTG, na co składa się zapis akcji serca płodu z jednoczesnym zapisem czynności skurczowej mięśnia macicy. Producent zakłada wykorzystanie algorytmów medycznych, które będą wspomagały pracę lekarzy, położnych oraz pomogą coraz lepiej ustalać priorytety analizy wykonanych badań. Dodatkowo zaimplementowany moduł Bluetooth Low Energy 4.0 wpisuje się w światowe trendy „Internet of Things” oraz daje nieograniczone możliwości jeśli chodzi rozbudowywanie urządzania o dodatkowe peryferia oraz komunikacje z tabletami czy smartfonami.

System Pregnabit to połączenie produktu medycznego z usługą informatyczną, pozwalającą na monitorowanie, bieżące analizy, szybką reakcję oraz postawienie wstępnej diagnozy drogą internetową. Medyczne Centrum Telemonitoringu obsługiwać będzie klientów i pacjentki, korzystające z mobilnego KTG. Centrum analizuje na bieżąco wyniki badań wykonanych przez ciężarne w domach. Centrum to nie tylko zespół wyspecjalizowanego personelu medycznego, ale też specjalne algorytmy zapewniające dodatkowe bezpieczeństwo, szybkość i jakość analiz. Personel medyczny prowadzący ciąże, posiadający dostęp do dedykowanego panelu na stronie www, będzie w stanie na bieżąco obserwować zapisy i analizy zapisów KTG dokonywane przez Medyczne Centrum Telemonitoringu ze wszystkich pacjentek przyporządkowanych do odpowiednich urządzeń.

Wyrób medyczny Pregnabit został sklasyfikowany, jako wyrób klasy IIa i poddany został procesowi certyfikacji. Jednostka Notyfikowana TÜV Nord Polska uczestniczyła  w procesie oceny zgodności wyrobu. Ocena zakończyła się wynikiem pozytywnym umożliwiającym wydanie Certyfikatu CE o numerze TNP/MDD/0292/4413/2019. Wyrób został wprowadzony do obrotu w 2016 roku i do dnia dzisiejszego wciąż jest w obrocie. W odniesieniu do wyrobu medycznego Pregnabit nigdy nie został zgłoszony incydent medyczny, wyrób nie był również przedmiotem wstrzymania i/lub wycofania wyrobu z obrotu.  

PregnaView, to element systemu Pregnabit, funkcjonujący jako osobny wyrób medyczny, którego producentem jest także firma Nestmedic S.A.

Wyrób medyczny został sklasyfikowany, jako wyrób klasy IIa Certyfikat CE o numerze TNP/MDD/0292/4413/2019. Wyrób został wprowadzony do obrotu w 2019 roku i do dnia dzisiejszego wciąż jest w obrocie. W odniesieniu do wyrobu medycznego PregnaView nigdy nie został zgłoszony incydent medyczny, wyrób nie był również przedmiotem wstrzymania i/lub wycofania wyrobu z obrotu.Sprawdź:
specyfikacja techniczna Pregnabit
informacje o mobilnym KTG Pregnabit Pro

Więcej informacji o naszych wyrobach medycznych
Domowe KTG Pregnabit Pro
Platforma badań KTG Pregnabit Cloud
Zaloguj się