Akcjonariat

Struktura Akcjonariatu:

Akcjonariusz Liczba Akcji (szt) % Akcji  % Głosów
Deutsche Balaton Aktiengesellschaft 8 805 399 35,73% 35,73%
Krzysztof Dynowski 3 300 000 13,39% 13,39%
Pankiewicz Konrad poprzez Leonarto Funds SCSp i Pankiewicz Venture Sp.K. 2 406 293 9,76% 9,76%
Patrycja Wizińska – Socha 1 423 550 5,77% 5,77%
Pozostali 8 527 812 35,35% 35,35%

 

 

Zaloguj się