Akcjonariat

Struktura Akcjonariatu:

Akcjonariusz Liczba Akcji (szt) % Akcji  % Głosów
Deutsche Balaton Aktiengesellschaft 7 288 220 33,96% 33,96%
Krzysztof Dynowski 3 200 000 14,91% 14,91%
Pankiewicz Venture Spółka Komandytowa 1 600 000 7,45% 7,45%
Patrycja Wizińska – Socha 1 423 550 6,63% 6,63%
Pozostali 7 951 284 37,05% 37,05%

 

 

Zaloguj się