Akcjonariat

Akcjonariat

Struktura Akcjonariatu (na dzień 30.04.2019):

Akcjonariusz Liczba Akcji (szt) % Akcji  % Głosów
Patrycja Wizińska – Socha * 1 424 550 20,86% 20,86%
Leonarto Funds SCSp 695 293 10,18% 10,18%
Anna Skotny  ** 583 750 8,55% 8,55%
Deutsche Balaton Aktiengesellschaft 500 000 7,32% 7,32%
Pozostali 3 625 241 53,09% 53,09%
SUMA 6 828 834 100,00% 100,00%

*- zgodnie z RB 4/2018, 13/2018, 28/2018 oraz 37/2018(zawarte zostały trzy umowy pożyczki na łączną liczbę 500 000 akcji Spółki, które zostaną zwrócone po dopuszczeniu do obrotu Akcji Serii C oraz D)
**- zgodnie z RB 33/2018

 

Zaloguj się