Profil działalności

Nestmedic S.A. to producent innowacyjnego rozwiązania telemedycznego Pregnabit®,  do zdalnego monitorowania dobrostanu płodu, poprzez badanie kardiotokograficzne (KTG).

 

Kardiotokografia umożliwia monitorowanie akcji serca płodu, tętna mamy, z jednoczasowym zapisem czynności skurczowej mięśnia macicy i ruchów płodu. Badanie przeprowadzane jest w ramach intensywnej opieki przedporodowej a także pozwala wcześnie wykryć sytuacje zagrożenia życia płodu.

 

„Pregnabit System”  składa się z dwóch kompatybilnych elementów: urządzenia mobilnego do przeprowadzania badania KTG oraz platformy Pregnabit Cloud  do zdalnej analizy zapisów KTG przez wykwalifikowany personel medyczny, 24/7. Dzięki oferowanemu przez nas rozwiązaniu, kobiety w ciąży mogą samodzielnie, w zaciszu własnego domu, wykonać w dowolnej chwili kardiotokografię, która jest podstawowym badaniem służącym ocenie stanu płodu. Następnie jej zapis jest przesyłany do Centrum Opisu, gdzie poddawany jest analizie przez specjalistę medycznego. Informacja zwrotna o wyniku, wraca do pacjentki, a w razie niepokojącego zapisu uruchamiane są stosowne procedury medyczne, włącznie z wezwaniem ambulansu. Odczyt KTG generowany przez mobilny system Pregnabit® jest równoważny stacjonarnemu KTG w szpitalu.

 

W 2022 spółka wprowadziła na rynek nową generację urządzenia o nazwie Pregnabit Pro.

Produkt pracuje w czasie rzeczywistym, przesyłając zapis badania KTG bezpośrednio w jego trakcie na platformę telemedyczną, umożliwiając tym samym monitoring dobrostanu płodu przez personel medyczny, już od pierwszych minut badania. Urządzenie zostało wyposażone w zaawansowane algorytmy oraz systemy przetwarzające dźwięk, dzięki którym rytm bicia serca płodu jest wyraźnie słyszalny przez przyszłą mamę i jej otoczenie. Urządzenie posiada również ulepszony, bardziej intuicyjny i przyjazny dla użytkowniczki design i interfejs, który prowadzi „krok po kroku” przez proces badania.

 

Spółka w czerwcu 2022 r.  jako pierwsza na rynku polskim stała się wytwórcą mogącym się poszczycić certyfikatem MDR. Jednocześnie Nestmedic wyróżnił się również w skali globalnej – jest pierwszą firmą na świecie, która uzyskała certyfikat MDR (jako wyrób medyczny) dla mobilnego KTG.

 

Obecnie Nestmedic prowadzi prace badawczo-rozwojowe, uwzględniające zarówno nowe urządzenia związane z dbaniem o dobrostan płodu, jak i doskonalenie Pregnabit Pro. Wkrótce Spółka planuje rozszerzyć urządzenie, o funkcję glukometru, czy badanie ciśnienia krwi, oraz wprowadzić bezprzewodowe sondy wyposażone w sygnalizację świetlną i wibracyjną, które zastąpią te przewodowe i zwiększą komfort badania.

Zaloguj się