Profil działalności

Nestmedic SA to producent innowacyjnego technologicznie, mobilnego rozwiązania telemedycznego Pregnabit® do zdalnego badania dobrostanu płodu – badania kardiotokograficznego (KTG). Spółka jest jedynym z nielicznych na rynku polskim i międzynarodowym dostawcą kompleksowej oferty: własnego produktu medycznego (teleKTG) oraz usługi zdalnej analizy zapisów KTG przez wykwalifikowany personel medyczny w Medycznym Centrum Telemonitoringu. Po wejściu na rynek krajowy i osiągnięciu odpowiedniej skali gwarantującej wysoki poziom niezawodności oferowanych usług, Spółka planuje ekspansję na najbardziej atrakcyjne rynki europejskie i światowe.

 

Na Pregnabit® składa się urządzenie medyczne (teleKTG) pozwalające na rzetelnie i bezpiecznie pobieranie danych medycznych za pomocą certyfikowanych sond. Jest to urządzenie wyznaczające nowoczesny trend o wysokim priorytecie diagnostycznym i profilaktycznym w opiece okołoporodowej. Wyjątkowa dokładność wyników badań oraz prostota obsługi umożliwia szerokie zastosowanie komercyjne rozwiązania Pregnabit®.

 

Kolejnym elementem składającym się na całość kompleksowego systemu telemedycznego Pregnabit® jest pracujące 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, Medyczne Centrum Telemonitoringu, gdzie wykwalifikowany personel medyczny na bieżąco analizuje spływające zapisy KTG. Dzięki temu jesteśmy w stanie świadczyć usługi medyczne na najwyższym poziomie, ponieważ poza profesjonalnym urządzeniem medycznym świadczymy również usługę zdalnej analizy zapisów KTG, przez co kobieta ciężarna może w komfortowy i bezpieczny sposób wykonać kontrolne badanie KTG w dowolnym miejscu i o dowolnej porze.

 

Sprawny model biznesowy oparty o stworzenie i wprowadzenie na rynek produktu Pregnabit®, a także specjalnie opracowany system sprzedaży usług wspierających korzystanie z rozwiązania i analizę zapisów kontrolnych zapewniać będzie trwałą i wysoką rentowność działalności Nestmedic po osiągnięciu progu rentowności operacyjnej. Projekt wychodzi naprzeciw nowym kierunkom świadczenia opieki medycznej i stwarza możliwość sprawowania opieki nad kobietami w ciąży w ramach usług telemedycznych, co będzie miało również wpływ na zwiększenie efektywności biznesowej gabinetów ginekologiczno-położniczych oraz usług położniczych.

 

Zaloguj się