Aktualności

Raport za I Kwartał 2023

11-krotny wzrost przychodów ze sprzedaży w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku Wzrost o 42,6% liczby badań KTG wykonywanych urządzeniami Pregnabit Pro w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku Podpisano umowę dystrybucyjną i uzyskała certyfikat wydany przez izraelskie Ministerstwo Zdrowia zezwalający na sprzedaż platformy na rynku izraelskim Konsekwentnie zabiegamy o certyfikację FDA – prowadziliśmy badania na zgodność elektromagnetyczną, a także badania na zgodność z pozostałymi punktami odpowiednich norm, z czego część została już pomyślnie ukończona Oto krótkie podsumowanie tego, co zrobiliśmy w pierwszym kwartale 2023 roku.