Aktualności

Współpraca z Polską Izbą Handlowo-Przemysłową we Francji

Nawiązaliśmy współpracę z Francusko-Polską Izbą Gospodarczą ze względu na duży potencjał rynku francuskiego w zakresie rozwiązań telemedycznych. Współpraca ta pozwoli nam na komercjalizację naszego rozwiązania na rynku francuskim na szerszą skalę. W tej chwili wdrożyliśmy już 18 naszych urządzeń Pregnabit Pro we Francji.