Aktualności

Pozytywny wynik audytu recertyfikacyjnego na zgodność z ISO 27001

W dniu 14 czerwca 2023 roku mieliśmy przyjemność poddać się audytowi przeprowadzonemu przez TÜV NORD Polska Sp. ogród zoologiczny. w ramach I audytu nadzoru przeprowadzonego zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 27001:2017. Audit przeprowadzony pomyślnie i bez żadnych niezgodności utrzymuje ważność certyfikatu wydanego w 2022 roku Certyfikat ISO 27001 odnosi się do międzynarodowego standardu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Jest to jeden z najbardziej uznanych i powszechnie stosowanych standardów w obszarze zarządzania bezpieczeństwem informacji. Audyty nadzoru są ważną częścią procesu certyfikacji ISO 27001, mającą na celu sprawdzenie przez jednostkę certyfikującą, czy organizacja w dalszym ciągu spełnia wymagania normy ISO 27001 i utrzymuje skuteczny System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.