Polityka Prywatności

Priorytetowo traktujemy poufność danych i ochronę prywatności naszych Użytkowników. Polityka prywatności określa zasady dotyczące sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych użytkowników serwisu www.pregnabit.com  prowadzonego przez Nestmedic spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
(01-993) przy ulicy Pasymskiej 20, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000665017, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 8943054930 oraz numer REGON: 022455255 („Nestmedic”);

Przetwarzając dane Partnerów i Pacjentek kierujemy się następującymi zasadami:

 • nie zbieramy więcej informacji niż jest nam potrzebne;
 • nie wykorzystujemy danych do celów innych niż wymienione w niniejszej Polityce Prywatności;
 • nie przechowujemy danych dłużej, niż jest to potrzebne;
 • nie ujawniamy danych osobom trzecim w sytuacjach innych niż wskazane w niniejszej Polityce Prywatności.

Kim jesteśmy?

Nestmedic jest administratorem Twoich danych osobowych pozyskanych w związku z odwiedzeniem przez Ciebie strony www.nestmedic.com oraz w związku z kierowaniem do nas za pośrednictwem tej strony zapytań lub wysyłka newslettera.

W jakich celach i na jakiej podstawie przetwarzamy twoje dane osobowe?

 • Jeśli odwiedzając stronę nestmedic.com nie zdecydujesz się skontaktować się z nami poprzez formularze kontaktowe dostępne na naszej stronie internetowej lub zapisać do newslettera, wówczas nie przetwarzamy żadnych informacji na Twój temat, z wyjątkiem adresu IP. Utrwalenie Twojego adresu IP jest niezbędne ze względów technicznych związanych z administrowaniem naszymi serwerami. Twój adres IP zostanie wykorzystany przez nas również do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o Tobie (np. dotyczących miejsca, z którego łączysz się ze stronami Nestemdic). Wiedz jednak, że nie jesteśmy jednak w stanie zidentyfikować Cię na podstawie samego adresu IP.
 • Dane osobowe zbierane w przypadku przesłania nam pytania lub próby kontaktu pod adresem office@nestmedic.com są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Dane te zostaną usunięte po zakończeniu komunikacji z Tobą. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest Twoja zgoda. Podanie danych osobowych jest niezbędne do rozpatrzenia Twojego zapytania.
 • Jeśli za pośrednictwem strony nestmedic.com zapiszesz się do naszego newslettera możemy również przetwarzać Twoje dane osobowe w celu informacji handlowej. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest nasz prawnie uzasadniony interes, związany z reklamą naszych usług i informowaniem o działalności Nestmedic.
 • Twoje dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń. Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na ochronie praw Nestmedic w postępowaniach sądowych lub administracyjnych.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

 • Jeżeli zdecydujesz się na kontakt z nami Twoje dane osobowe podane w formularzu kontaktowym usuniemy niezwłocznie po rozwiązaniu Twojej sprawy.
 • Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingowym do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu, jednak nie dłużej niż do anulowania subskrypcji newslettera.

Komu możemy ujawnić Twoje dane osobowe?

 • Zapewniamy ochronę wszystkich danych osobowych, które dotyczą Twojej osoby oraz nie udostępniamy tych informacji osobom trzecim w przypadkach innych niż wymienione poniżej, chyba że uzyskamy na to Twoją zgodę lub ujawnienie danych będzie konieczne ze względu na nałożony na nas obowiązek prawny.
 • Nie ujawnimy Twoich danych osobowych podmiotom znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, chyba że będą zapewnione odpowiednie standardy ochrony danych.
 • Przekazane nam przez Ciebie informacje możemy jednak ujawnić:
  • dostawcom usług i systemów IT, które wykorzystywane są do świadczenia usług przez Nestmedic;
  • doradcom prawnym i konsultantom obsługującym Nestmedic w stopniu, w jakim ujawnienie danych jest niezbędne do korzystania z ich usług;
  • organom administracji rządowej oraz wymiaru sprawiedliwości i ścigania, jeżeli będzie to wymagane prawem. Każdorazowo dołożymy starań, by przedstawiciele wymienionych organów zwrócili się żądaniem ujawnienia danych bezpośrednio do Ciebie. Jeżeli będziemy zobowiązani do ujawnienia danych, to bezzwłocznie poinformujemy Cię o tym fakcie i przekażemy Ci kopię żądania, o ile przepisy prawa zezwalają nam na takie działania.

Twoje prawa

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługuje Ci szereg praw. W poniższej sekcji wyjaśniamy szczegółowo na czym one polegają i jak możesz z nich skorzystać.

 • Prawo dostępu do danych osobowych

W każdym momencie masz prawo dostępu do informacji, na Twój temat, które przetwarza Nestmedic. Zawsze możesz skorzystać z tego uprawnienia kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych. Możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Maciej Chodorowski pod adresem e-mail m.chodorowski@datals.pl

 • Prawo do sprostowania danych osobowych, które posiadamy na Twój temat

W każdym momencie masz prawo do sprostowania informacji, na Twój temat, które przetwarza Nestmedic. Zawsze możesz skorzystać z tego uprawnienia kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych. Możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Maciej Chodorowski pod adresem e-mail m.chodorowski@datals.pl

 • Prawo do usunięcia danych osobowych, które posiadamy na Twój temat oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania

Usuniemy dane zgromadzone na Twój temat po zrealizowaniu celu, w jakim dane zostały zebrane. Masz prawo w dowolnym momencie zażądać od nas usunięcia danych na Twój temat lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz skorzystać z tych uprawnień kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych. Możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Maciej Chodorowski pod adresem e-mail m.chodorowski@datals.pl

 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Jeżeli przetwarzamy Twoje dane w celu marketingu bezpośredniego albo przetwarzamy Twoje dane ze względu na ważny i uzasadniony interes Nestmedic lub interes publiczny masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw. W takiej sytuacji przestaniemy przetwarzać Twoje dane wykorzystywane w celu marketingu bezpośredniego, ale w innych przypadkach może się okazać, że istnieją dalsze przyczyny uzasadniające przetwarzanie Twoich danych – wówczas będziemy zmuszeni odrzucić Twoje żądanie. O przyczynach odmowy zostaniesz zawsze poinformowany. Możesz skorzystać z tego uprawnienia kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych Nestmedic Maciej Chodorowski pod adresem e-mail m.chodorowski@datals.pl

 • Prawo do przenoszenia danych osobowych

Masz prawo poprosić nas o przesłanie danych, które zgromadziliśmy o Tobie. Jeżeli będzie to technicznie możliwe prześlemy Twoje dane w powszechnie używanym formacie zapisu, we wskazany przez Ciebie sposób i na wskazany adres. Możesz skorzystać z tego uprawnienia kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych Nestmedic Maciej Chodorowski pod adresem e-mail m.chodorowski@datals.pl

 • Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Twojej zgody, możesz wycofać taką zgodę w każdej chwili. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie spowoduje, że przetwarzanie danych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody, stanie się bezprawne. Możesz skorzystać z tego uprawnienia kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych Nestmedic Maciej Chodorowski pod adresem e-mail m.chodorowski@datals.pl

Profilowanie

Nie wykorzystujemy żadnych informacji przekazanych przez Ciebie do celów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Pliki cookies

Nestmedic wykorzystuje pliki cookies, przez które rozumie się pliki, zapisywane i przechowywane na urządzeniu służącym do łączenia się z Internetem podczas wizyt na stronach internetowych, pozwalające lepiej dopasować świadczenie Usług do Twoich indywidualnych potrzeb i preferencji, a także umożliwiające gromadzenie oraz przetwarzanie danych statystycznych dotyczących korzystania z usług Nestmedic.

Korzystamy z plików cookie w następujących celach:

 • aby lepiej dopasować świadczenie usług Nestmedic do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkownika,
 • aby umożliwić gromadzenie oraz przetwarzanie danych statystycznych dotyczących korzystania z naszej strony oraz usług oferowanych przez Nestmedic,
 • reklamy usług Nestmedic przez Internet.

Jeżeli nie ustawisz blokowania plików cookie w przeglądarce (np. Mozilla Firefox albo Google Chrome), przeglądarka będzie akceptować ich używanie. Możesz w dowolnym momencie wyłączyć pliki cookie w ustawieniach przeglądarki, nawet jeżeli wcześniej wyraziłeś zgodę na ich stosowanie. Możesz również w dowolnym momencie usunąć pliki cookie przechowywane na komputerze. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookie może wpłynąć negatywnie na funkcjonalność bądź całkowicie uniemożliwić korzystanie ze strony www.nestmedic.com.

Zmiany Polityki Prywatności

Postanowienia Polityki Prywatności mogą polegać udoskonaleniom i zmianom, a najnowsze jej wersje każdorazowo będą publikowane na stronie www.nestmedic.com i zostaną opatrzone datą ostatniej aktualizacji. Żadne przyszłe zmiany nie ograniczą Twoich praw bez Twojej zgody.

Kontakt z NESTMEDIC i inspektorem ochrony danych

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszej Polityki Prywatności możesz skontaktować się z Nestmedic wysyłając zapytanie na adres: office@nestmedic.com

Aby ułatwić Ci wykonywanie Twoich praw, w Nestmedic został powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym możesz skontaktować się wysyłając zapytanie na adres: m.chodorowski@datals.pl

Mamy nadzieję, że będziemy w stanie odpowiedzieć na Twoje pytania dotyczące ochrony danych osobowych w satysfakcjonujący sposób. Jeżeli jednak uznasz, że w którymkolwiek nasze działania naruszyły przysługujące Ci prawa to masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego z zakresu ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zaloguj się