Aktualności

Czy telemedycyna rozwinie się w krajach afrykańskich? Z pewnością!

Pregnabit został zaprezentowany przez naszego nigeryjskiego partnera – firmę Health Cross Global Medical Solutions Company Limited – w trakcie corocznej konferencji naukowej organizowanej przez the Association of Fetomaternal Association Specialists of Nigeria (AFEMSON).

System Pregnabit spotkał się z dużym zainteresowaniem ekspertów oraz kadry medycznej szpitali z Benin i okolic uczestniczących w wydarzeniu. Pierwsze badania nigeryjskich pacjentek przy użyciu teleKTG Pregnabit powinny rozpocząć się niebawem.