Aktualności

Nestmedic na konferencji naukowej “Wizja zdrowia – diagnoza i przyszłość”

Dokąd zmierza medycyna, jaki jest stan poszczególnych jej dziedzin i w jakim kierunku powinien zmieniać się system w Polsce – to tematy podjęte 3 października podczas konferencji naukowej “Wizja zdrowia – diagnoza i przyszłość”. Przedstawicielki Nestmedic wystąpiły w panelu poświęconym wpływowi start-upów na ochronę zdrowia. Podczas kilkunastu paneli specjalistycznych w Warszawie głos zabrało grono kilkudziesięciu renomowanych wykładowców. Celem konferencji, którą honorowym patronatem objął Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł, było wypracowanie płaszczyzny porozumienia co do możliwych spójnych kierunków rozwoju i usprawnienia funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w latach 2017–2027. Patrycja Wizińska-Socha, prezes Nestmedic oraz Ligia Kornowska, prezes Medycznego Centrum Telemonitoringu i przewodnicząca Młodych Menedżerów Medycyny wystąpiły podczas sesji „Wizja młodych menedżerów medycyny – jak start-upy zmieniają ochronę zdrowia”. Paneliści zgodzili się, że przyszłość ochrony zdrowia należy do nowych technologii oraz telemedycyny, podkreślając szczególną rolę rozwiązań i platform medycznych, które umożliwiają personelowi medycznemu pozostanie w kontakcie ze swoimi pacjentami.