Aktualności

Nowa faza ekspansji Nestmedic

Służący badaniu KTG mobilny system Pregnabit jest już obecny na 5. rynkach Europy Zachodniej. Zgodnie z nowoprzyjętą strategią korporacyjną, do 2023 r. spółka będzie dynamicznie zwiększać skalę za granicą. Działem ekspansji zagranicznej pokieruje Sławomir Bartoszcze – menedżer z wieloletnim doświadczeniem w obszarze komercjalizacji rozwiązań medycznych. Zgodnie z ogłoszoną Strategią Korporacyjną Nestmedic, działania Grupy w następnych latach skoncentrowane będą przede wszystkim na ekspansji międzynarodowej. Pogłębione analizy pozwoliły zidentyfikować 20 kluczowych krajów, w których spółka będzie podejmować aktywne działania komercjalizacyjne. Ich celem jest, aby 0,2% – 5% całkowitej, rocznej liczby porodów w ww. krajach było poprzedzonych badaniami KTG wykonywanymi urządzeniem Pregnabit. Plan Nestmedic zakłada, że okres dojścia do tak zdefiniowanego nasycenia rynku może wynieść ok. 2-3 lata. Nad realizacją postanowień strategii będzie pracował Sławomir Bartoszcze, nowy dyrektor ds. ekspansji zagranicznej w Nestmedic. To menedżer z wieloletnim doświadczeniem w obszarze komercjalizacji rozwiązań medycznych zdobytym w takich korporacjach, jak CompuGroup Medical Poland, GlaxoSmithKline czy Pilva Kraków. – Unikalne rozwiązanie Nestmedic daje możliwość skalowania sprzedaży na co najmniej kilkunastu chłonnych rynkach. Wykorzystam  posiadane doświadczenie do nadania nowego tempa w procesie komercjalizacji systemu Pregnabit na rynkach zagranicznych – podkreśla Sławomir Bartoszcze. – Jako gracze z rynku skandynawskiego poszukujemy innowacyjnych produktów, a Pregnabit znakomicie wpisuje się w tę kategorię. To przyszłość opieki nad pacjentem – komentuje Anu Parviainen, przedstawicielka firmy Steripolar Oy, operatora dostarczającego urządzenia dla fińskiego i szwedzkiego sektora medycznego i zarazem partner biznesowy Nestmedic S.A. W ostatnich miesiącach mobilny system Pregnabit został pomyślnie wdrożony na trzech rynkach Europy Zachodniej, w Azji oraz Afryce. W formule pilotażu ze zdalnego badania KTG mogą korzystać już kobiety ciężarne w Finlandii, Danii, Portugalii, Katarze oraz w Kenii. Zagraniczni partnerzy Nestmedic reprezentują sektor prywatnej jak i publicznej opieki zdrowotnej. – Globalna komercjalizacja naszego systemu do zdalnego monitorowania dobrostanu płodu wchodzi w nową fazę. Sukcesywnie realizujemy kolejne wdrożenia, a niedawno ogłoszona Strategia Korporacyjna Grupy Nestmedic zoptymalizuje nasze działania, kierując uwagę na rynki o istotnej absorpcji innowacyjnych rozwiązań telemedycznych – dodaje dr n. med. Patrycja Wizińska-Socha, prezes zarządu i współzałożycielka Nestmedic S.A.