Aktualności

Nestmedic wzmacnia zespół w drodze na globalne rynki

Do zarządu spółki dołączył Konrad Kowalczuk, obejmując funkcję dyrektora ds. strategii i rozwoju. Zespół Nestmedic wzmocnili też nowi menedżerowie ds. ekspansji oraz technologii. Cel jest jeden: wzmocniony, doświadczony skład Nestmedic ma zrealizować nową strategię rozwoju spółki.  Konrad Kowalczuk to menedżer z wieloletnim doświadczeniem w obszarze telemedycyny i rynku kapitałowego. Nowy członek zarządu obejmie funkcję dyrektora ds. strategii i rozwoju. – Nasza spółka stoi u progu nowej fazy ekspansji. Mając gotowy, konkurencyjny produkt potrzebujemy kapitału ludzkiego, zastrzyku nowych talentów, tak by stawić czoło wyzwaniu globalnej komercjalizacji systemu Pregnabit – podkreśla Jacek Szkurłat, przewodniczący rady nadzorczej Nestmedic. Zgodnie z niedawno ogłoszoną Strategią Korporacyjną, Nestmedic zidentyfikował do 20 rynków, na których zamierza podejmować aktywne działania, nakierowane na współpracę z lokalnymi partnerami oraz sieciami dystrybucji i sprzedaży systemu Pregnabit. W związku z wdrożeniem strategii ambicją zarządu spółki jest osiągnięcie skumulowanej wielkości przychodów w latach 2018-2023 na poziomie 149-307 mln zł. – Oferowany przez Grupę Nestmedic system Pregnabit jest rozwiązaniem przełomowym, noszącym wszystkie cechy rozwiązania globalnie skalowalnego. Towarzyszy mu dojrzały, szyty na miarę model biznesowy opierający się na kontakcie B2B. Dołączając do spółki mam jednocześnie świadomość ilości wyzwań, ale i szans, jakie stoją przed Nestmedic. Telemedycyna jest rynkiem bardzo perspektywicznym, tu kluczem do sukcesu jest ograniczanie kosztów, czas i konsekwencja w działaniu – mówi Konrad Kowalczuk, nowy członek zarządu Nestmedic.  – Założona przez nas wizja stworzenia globalnej grupy telemedycznej wymaga zaangażowania wysokiej klasy specjalistów. Stąd decyzja o zatrudnieniu Konrada Kowalczuka. W ostatnim tygodniu dołączyli do nas również Sławomir Bartoszcze i Maciej Stachowiak, odpowiedzialni za – odpowiednio – ekspansję zagraniczną i technologiczne know-how – dodaje dr n. med. Patrycja Wizińska-Socha, prezes zarządu i współzałożycielka Nestmedic S.A. Sławomir Bartoszcze to ekspert w obszarze komercjalizacji rozwiązań medycznych na rynkach zagranicznych. Na wcześniejszych etapach kariery był związany z międzynarodowymi korporacjami, jak np. CompuGroup Medical Poland, GlaxoSmithKline czy Pilva Kraków. Maciej Stachowiak jest zaś specjalistą informatyki medycznej, a w szczególności telemedycyny, którego doświadczenie wywodzi się z szeregu projektów technologicznych zrealizowanych dla m.in. Roche, Genentech. Jako Chief Technology Officer (CTO) odpowiadał za rozwój systemu Sweet Life – platformy telemedycznej ułatwiającej życie osobom zmagającym się z cukrzycą. W Nestmedic połączy funkcję CTO oraz dyrektora ds. badań i rozwoju.