Aktualności

7 lis 2022

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”, “Emitent”_ informuje o zwołaniu na dzień 25 listopada 2022 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta, które rozpocznie się o godzinie 10:00 w siedzibie Emitenta w Warszawie – ul. Pasymska 20, 01-993 Warszawa.

Szczegółowy porządek obrad zwołanego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki obejmuje:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Nestmedic S.A. w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii O w trybie subskrypcji prywatnej i pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii O w całości oraz zmiany statutu Nestmedic S.A.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki przewidującej upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru akcjonariuszy dotyczącą każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Nadzorczej.
5. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

 

Zwracamy uwagę Akcjonariuszy na możliwość udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa i głosowania w imieniu Akcjonariuszy zgodnie z instrukcją głosowania. Pełnomocnikiem może być m.in. wyznaczony pracownik Emitenta. W przypadku pytań dotyczących głosowania przez pełnomocnika, prosimy o kontakt pod adresem mailowym: ir@nestmedic.com.

3 lis 2022

Kolejny etap – nowe logo

Czujemy dumę i przyjemność realizując kolejny etap zmian wokół naszej firmy!!
 Dzisiaj chcielibyśmy zaprezentować nasz nowy logotyp 

 Zmiany wizualne są konsekwencją dynamicznego rozwoju spółki Nestmedic. Punktem wyjścia do nowej identyfikacji był przede wszystkim produkt – nowoczesny, zapewniający najwyższe standardy opieki okołoporodowej – system teleKTG składający się z urządzenia Pregnabit Pro i platformy telemedycznej Pregnabit Cloud.

“Nowa identyfikacja to zarazem nowe otwarcie dla Nestmedic. Świat nowych technologii jest nam od zawsze bliski, a wzrost znaczenia telemedycyny w dzisiejszym świecie determinuje nasz dynamiczny rozwój, który chcemy podkreślić także w naszej nowej komunikacji wizualnej. Chcemy, by nasz logotyp kojarzony był z najwyższej klasy rozwiązaniami telemedycznymi dostępnymi na całym świecie” – Jacek Gnich

 

Zaloguj się