Programy dotacyjne

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Projekt polega na przeprowadzeniu przez Nestmedic S.A. (dalej: „Nestmedic” lub „Spółka”) kompleksowych prac B+R zmierzających do innowacji produktowej o skali międzynarodowej – telemedycznego systemu PREGNABIT drugiej generacji (dalej: „PREGNABIT”) poprzez opracowanie i dodanie sond bezprzewodowych do monitorowania dobrostanu płodu, opracowanie dedykowanego pulsometru oraz umożliwienie przesyłania wyników badania w czasie rzeczywistym. W ramach projektu przeprowadzona zostanie modyfikacja oprogramowania wbudowanego wraz z zaimplementowaniem nowej generacji algorytmów, których działanie będzie silnie powiązane z zaprojektowanym analogowym torem akustycznym głowic ultradźwiękowych. System składać się będzie z mobilnego urządzenia teleKTG zintegrowanego z telemedyczną platformą, umożliwiającą zdalne odczytywanie i analizowanie kontrolnych zapisów. PREGNABIT będzie rozwiązaniem dedykowanym dla kobiet w trzecim trymestrze ciąży fizjologicznej, umożliwiającym samodzielne badanie w warunkach domowych oraz dla personelu medycznego analizującego pozyskiwane przez urządzenie dane. Udoskonalona wersja urządzenia pozwoli na przesyłanie i prezentację wyników badań w czasie rzeczywistym oraz znaczną poprawę dokładności pomiaru. Zebrane dane KTG będą przekazywane w bezpieczny sposób do Medycznego Centrum Telemonitoringu. Udoskonalony PREGNABIT został zaprojektowany na podstawie analizy potrzeb grupy docelowej (lekarzy, położnych) i kobiet ciężarnych. Jego wdrożenie przyczyni się do poprawy profilaktyki rozumianej jako zwiększenie prawdopodobieństwa wykrycia zagrożeń w trakcie ciąży, skrócenia czasu reakcji na nieprawidłowości oraz poprawy poczucia bezpieczeństwa oraz komfortu badania KTG. Wyniki Projektu zostaną wdrożone w działalności własnej firmy Nestmedic na terenie RP. W dalszej perspektywie planowane jest wejście na rynki zagraniczne. Beneficjent: Nestmedic S.A. Wartość projektu: 6.932.005,98 zł Wkład Funduszy Europejskich: 4.958.888,98  

Program Go to Brand

Nestmedic S.A. podpisał umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), obejmującą działania w ramach programu Go to Brand. Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 716 647 zł, całkowita kwota kosztów kwalifikowanych 604 700 zł. a wartość dofinansowania przez PARP wynosi 514 029 zł. Okres kwalifikowalności kosztów dla Projektu kończy się w dniu 30 września 2018 r. Celem Projektu jest wypromowanie na rynkach zagranicznych innowacyjnego produktu Pregnabit. W ramach projektu Spółka weźmie udział jako wystawca w największych imprezach targowych w następujących krajach: Niemcy, USA, Brazylia, ZEA, Indie i Polska. Ponadto Nestmedic S.A. zorganizuje dwie indywidualne misje gospodarcze do krajów stanowiących perspektywiczne rynki pozaunijne – USA i ZEA oraz zakupi usługę doradczą w zakresie przygotowania wejścia na rynek perspektywiczny USA. W ramach Projektu Spółka zamierza uzyskać m.in. następujące korzyści: (i) podjęcie współpracy z firmami z branży sprzętu medycznego obecnymi na targach, (ii) pozyskanie 2 zagranicznych partnerów biznesowych (głównie dystrybutorów), (iii) pozyskanie partnerów wśród firm dostarczających podzespoły do sprzętu telemedycznego, (iv) wypromowanie Pregnabit bezpośrednio wśród specjalistów z branży położniczej i wśród kobiet będących docelowym odbiorcą projektu, (v) wypromowanie na arenie międzynarodowej polskiej marki produktowej.
Zaloguj się