Dokument informacyjny

Dokument informacyjny

Dokument Informacyjny sporządzony na potrzeby wprowadzenia 5.125.000 akcji Serii A o wartości nominalnej 10 gr. każda oraz 703.834 akcji serii B o wartości nominalnej 10 gr. do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect.

 
Zaloguj się