Raporty Bieżące - EBI

EBI

Numer raportu Tytuł Data publikacji
37/2019 Informacja o rezygnacji z publikacji raportów miesięcznych. 2019-12-24 11:13:00
36/2019 Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect. 2019-12-16 17:48:33
35/2019 Raport miesięczny za listopad 2019 r. 2019-12-16 17:42:58
34/2019 Powołanie nowych członków Zarządu Emitenta. 2019-11-29 15:20:47
33/2019 Rezygnacja Prezesa Zarządu Emitenta. 2019-11-29 15:19:09
32/2019 Rezygnacja Członka Zarządu Emitenta. 2019-11-29 15:17:24
31/2019 Raport okresowy za III kwartał 2019 roku. 2019-11-14 17:32:10
30/2019 Raport miesięczny Nestmedic S.A. za październik 2019 r. 2019-11-14 17:25:23
29/2019 Raport miesięczny Nestmedic S.A. za wrzesień 2019 r. 2019-10-14 17:11:12
28/2019 Zawarcie aneksu nr 2 do umowy o wprowadzenie akcji serii C Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu (rynek NewConnect) 2019-09-30 15:42:44
27/2019 Zakończenie subskrypcji obligacji serii A zamiennych na akcje serii G 2019-09-20 21:40:03
26/2019 Przyjęcie warunków emisji obligacji serii A zamiennych na akcje serii G 2019-09-17 15:55:06
25/2019 Raport miesięczny Nestmedic S.A. za sierpień 2019 r. 2019-09-13 17:40:37
24/2019 Rejestracja przez Sąd zmian Statutu Emitenta 2019-09-11 10:36:22
23/2019 Raport okresowy za II kwartał 2019 roku. 2019-08-14 21:37:47
22/2019 Raport miesięczny Nestmedic S.A. za lipiec 2019 r. 2019-08-14 15:12:08
21/2019 Powołanie Członków Rady Nadzorczej 2019-07-15 16:08:50
20/2019 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Nestmedic S.A. w dniu 15 lipca 2019 r. wznowionym po przerwie 2019-07-15 16:03:27
19/2019 Rezygnacje z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej 2019-07-15 15:42:29
18/2019 Raport miesięczny Nestmedic S.A. za czerwiec 2019 r. 2019-07-12 20:23:30
17/2019 Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nestmedic S.A. oraz treść uchwał powziętych przez ZWZ do czasu ogłoszenia przerwy. 2019-06-28 15:27:34
16/2019 Raport miesięczny Nestmedic S.A. za maj 2019 r. 2019-06-14 17:52:30
15/2019 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NESTMEDIC S.A. na dzień 28 czerwca 2019 r. 2019-05-31 19:40:06
14/2019 Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny za okres 01.01.2019 – 31.03.2019 roku. 2019-05-15 17:18:36
13/2019 Raport miesięczny Nestmedic S.A. za kwiecień 2019 r. 2019-05-14 17:28:56
12/2019 Zawarcie aneksu do umowy o wprowadzenie akcji serii C Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu (rynek NewConnect). 2019-04-30 11:14:20
11/2019 Rejestracja przez Sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego Emitenta. 2019-04-23 09:57:41
10/2019 Raport miesięczny Nestmedic S.A. za marzec 2019 r. 2019-04-13 09:24:11
09/2019 Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2018 2019-03-20 22:01:56
08/2019 Zakończenie subskrypcji akcji serii E oraz dokonanie ich przydziału 2019-03-18 17:37:27
07/2019 Raport miesięczny Nestmedic S.A. za luty 2019 r. 2019-03-14 15:48:18
06/2019 Podjęcie przez Zarząd Emitenta uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w granicach kapitału docelowego. 2019-03-07 18:20:44
05/2019 Raport miesięczny Nestmedic S.A. za styczeń 2019 r. 2019-02-14 17:56:54
04/2019 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2019 roku. 2019-01-28 18:40:42
03/2019 Raport miesięczny Nestmedic S.A. za grudzień 2018 r. 2019-01-14 12:35:34
02/2019 Rejestracja przez Sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego Emitenta 2019-01-07 12:22:33
01/2019 Zawarcie umowy o wprowadzenie akcji serii C Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu (rynek NewConnect) 2019-01-03 14:27:31
Numer raportu Tytuł Data publikacji
41/2018 Raport miesięczny Nestmedic S.A. za listopad 2018 r. 2018-12-14 22:35:27
40/2018 Zakończenie subskrypcji akcji serii D oraz dokonanie ich przydziału 2018-12-07 16:25:02
39/2018 Podjęcie przez Zarząd Emitenta uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w granicach kapitału docelowego. 2018-12-06 20:49:05
38/2018 Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny za okres 01.07.2018 – 30.09.2018 roku. 2018-11-13 17:29:56
37/2018 Raport miesięczny Nestmedic S.A. za październik 2018 r. 2018-11-13 17:21:09
36/2018 Rejestracja przez Sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego Emitenta 2018-11-09 15:45:45
35/2018 Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect 2018-11-09 15:38:48
34/2018 Zakończenie subskrypcji akcji serii C oraz dokonanie ich przydziału 2018-11-09 15:35:05
33/2018 Raport miesięczny Nestmedic S.A. za wrzesień 2018 r. 2018-10-12 12:29:00
32/2018 Rezygnacja członka Zarządu Emitenta. 2018-10-11 14:32:39
31/2018 Zawarcie umowy o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy. 2018-09-28 17:09:19
30/2018 Rozwiązanie umowy z Autoryzowanym Doradcą za porozumieniem stron. 2018-09-28 17:06:21
29/2018 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ Spółki. 2018-09-19 15:28:19
28/2018 Powołanie członków Rady Nadzorczej Emitenta. 2018-09-19 15:25:21
27/2018 Uchwały podjęte na NWZ Spółki. 2018-09-19 15:20:30
26/2018 Kandydatury na członków Rady Nadzorczej Emitenta. 2018-09-18 08:47:16
25/2018 Raport miesięczny Nestmedic S.A. za sierpień 2018 r. 2018-09-14 12:23:03
24/2018 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Emitenta. 2018-09-10 14:03:22
23/2018 Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz o zmianie Statutu. 2018-08-30 12:16:16
22/2018 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2018-08-23 13:49:17
21/2018 Zmiana w składzie Rady Nadzorczej Emitenta 2018-08-21 12:29:58
20/2018 Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny za okres 01.04.2018 – 30.06.2018 roku. 2018-08-13 00:32:01
19/2018 Raport miesięczny Nestmedic S.A. za lipiec 2018 r. 2018-08-13 00:11:25
18/2018 Raport miesięczny Nestmedic S.A. za czerwiec 2018 r. 2018-07-14 15:39:00
17/2018 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta. 2018-06-28 20:43:35
16/2018 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA Spółki. 2018-06-28 20:33:42
15/2018 Uchwały podjęte na ZWZ Spółki. 2018-06-28 20:24:20
14/2018 Raport miesięczny Nestmedic S.A. za maj 2018 r. 2018-06-14 14:11:20
13/2018 Zgłoszenie żądania zmian w porządku obrad na wniosek akcjonariusza 2018-06-08 14:01:55
12/2018 Korekta omyłki pisarskiej 2018-06-07 06:58:07
11/2018 Powołanie członka Zarządu Emitenta 2018-06-06 18:29:37
10/2018 Ogłoszenie o Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 2018-05-25 16:44:48
9/2018 Korekta raportu 8/2018 2018-05-14 20:34:20
8/2018 Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny za okres 01.07.2017 – 30.09.2017 roku. 2018-05-14 20:19:46
7/2018 Raport miesięczny Nestmedic S.A. za kwiecień 2018 r. 2018-05-14 16:06:45
6/2018 Raport miesięczny Nestmedic S.A. za marzec 2018 r. 2018-04-13 17:04:38
5/2018 Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2017 2018-03-20 17:46:25
4/2018 Raport miesięczny Nestmedic S.A. za luty 2018 r. 2018-03-14 14:32:24
3/2018 Raport miesięczny Nestmedic S.A. za styczeń 2018 r. 2018-02-14 20:50:15
2/2018 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku 2018-01-24 10:08:06
1/2018 Umowa dotycząca badania sprawozdania finansowego 2018-01-08 16:14:04