Raporty Okresowe - Roczne

Roczne

Przejdź do rocznika: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018

Raporty za rok: 2024

Numer raportu Tytuł Data publikacji
10/2024 Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2023 Nestmedic Spółka Akcyjna 2024-05-29

Raporty za rok: 2023

Numer raportu Tytuł Data publikacji
13/2023 Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2022 Nestmedic Spółka Akcyjna Nestmedic Spółka Akcyjna 2023-05-31

Raporty za rok: 2022

Numer raportu Tytuł Data publikacji
9/2022 Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2021 2022-03-21

Raporty za rok: 2021

Numer raportu Tytuł Data publikacji
11/2021 Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2020 2021-05-31

Raporty za rok: 2020

Numer raportu Tytuł Data publikacji
22/2020 Korekta jednostkowego raportu rocznego Emitenta za rok 2019 oraz skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2019 2020-08-14
20/2020 Uzupełnienie raportu rocznego za 2019 rok 2020-08-03
19/2020 Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2019 2020-08-03

Raporty za rok: 2019

Numer raportu Tytuł Data publikacji
09/2019 Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2018 2019-03-20 22:01:56

Raporty za rok: 2018

Numer raportu Tytuł Data publikacji
5/2018 Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2017 2018-03-20 17:46:25