Raporty Okresowe - Roczne

Roczne

Numer raportu Tytuł Data publikacji
9/2022 Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2021 2022-03-21
Numer raportu Tytuł Data publikacji
11/2021 Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2020 2021-05-31
Numer raportu Tytuł Data publikacji
22/2020 Korekta jednostkowego raportu rocznego Emitenta za rok 2019 oraz skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2019 2020-08-14
20/2020 Uzupełnienie raportu rocznego za 2019 rok 2020-08-03
19/2020 Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2019 2020-08-03
Numer raportu Tytuł Data publikacji
09/2019 Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2018 2019-03-20 22:01:56
Numer raportu Tytuł Data publikacji
5/2018 Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2017 2018-03-20 17:46:25