Raport Bieżący nr 09/2019

Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2018

Raport Bieżący nr 09/2019

Zarząd NESTMEDIC S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2018.

Załącznik:

  1. Jednostkowy raport roczny NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2018
  2. Załącznik nr 1 do jednostkowego raportu rocznego NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2018 – roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2018
  3. Załącznik nr 2 do jednostkowego raportu rocznego NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2018 – sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2018
  4. Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2018
  5. Załącznik nr 1 do skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2018 – roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2018
  6. Załącznik nr 2 do skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2018 – sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2018

 

Podstawa prawna:
5 ust. 1 pkt 2) oraz § 5 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Zaloguj się