Raport Bieżący nr 2/2024

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku

Raport Bieżący nr 2/2024
Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2024 będą przekazywane w następujących terminach:

• raport kwartalny za IV kwartał 2023 r. – 09 lutego 2024 r.

• raport kwartalny za I kwartał 2024 r. – 10 maja 2024 r.

• raport roczny za 2023 r. – 24 maja 2024 r.

• raport kwartalny za II kwartał 2024 r. – 09 sierpnia 2024 r.

• raport kwartalny za III kwartał 2024 r. – 08 listopada 2024 r.


Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

  • Jacek Gnich – Prezes Zarządu
  • Beata Turlejska – Wiceprezes Zarządu
Zaloguj się